"กมธ.ส.ว." แก้ กม.กยศ. ฟื้นเก็บดอกเบี้ย 1%-มีค่าปรับ 0.5%

"กมธ.ส.ว." แก้ กม.กยศ. ฟื้นเก็บดอกเบี้ย 1%-มีค่าปรับ 0.5%

"กมธ. แก้กม.กยศ." พลิกให้เก็บดอกเบี้ย 1% มีค่าปรับผิดนัดชำระ 0.5% พร้อมกำหนดมาตราใหม่ ให้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือ ผู้กู้มีงานทำ จ่อพิจารณาวาระสอง-สามสัปดาห์หน้า

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วุฒิสภา ที่มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการ ได้พิจารณาเนื้อหาในชั้นกรรมาธิการแล้วเสร็จ และเตรียมให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาในการประชุมสัปดาห์หน้า

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.กยศ.   ที่กรรมาธิการฯ ของวุฒิสภา พิจารณา พบว่ามีการแก้ไข 8 มาตรา และเพิ่มขึ้นใหม่ จำนวน  1 มาตรา  โดยมีสาระที่แก้ไขที่สำคัญ คือ  แก้ไขความในวรรคสอง ของมาตรา 5 กำหนดให้ทุนการศึกษาเฉพาะ นักเรียน หรือนักศึกษา สาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นถ้อยคำที่อยู่ในร่างเดิมของคณะรัฐมนตรี (ครม.), แก้ไขเรื่องอัตราดอกเบี้ยให้คิดได้ ไม่เกิน 1% ต่อปี  ขณะที่การผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องเสียเบี้ยปรับ ไม่เกิน 0.5% ต่อปี เว้นแต่คณะกรรมการจะยกเว้นหรือลดหย่อนให้ จากเดิมที่ร่างพ.ร.บ.กยศ. ที่สภาฯ เห็นชอบนั้น กำหนดให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่คิดค่าปรับ ทั้งนี้กมธ.ของวุฒิสภา ยังได้กำหนดเวลาปลอดหนี้เพิ่มได้อีก 2 ปี กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร

 

 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตราที่เพิ่มขึ้นใหม่นั้น เป็นการเพิ่มมาตรการให้ผู้กู้ยืมเงินช่วยเหลือให้มีงานทำ นอกจากนั้นในส่วนของการสงวนความเห็น นั้นพบว่ามีกรรมาธิการ สงวนความเห็น 4 คน และมี ส.ว. สงวนคำแปรญัตติ 5 คน.