"ชัชวาล" ไทยสร้างไทย จี้ "รัฐบาล" ดันราคาข้าว 15 บ.ต่อ กก. ให้ชาวนาอยู่ได้

"ชัชวาล" ไทยสร้างไทย จี้ "รัฐบาล" ดันราคาข้าว 15 บ.ต่อ กก. ให้ชาวนาอยู่ได้

"ชัชวาล" ผู้สมัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด ไทยสร้างไทย เผย ชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ ขายข้าวหอม ได้แค่ กก.ละ8-9 บาท แบกภาระเพิ่มอื้อ ชี้ แม้มีมาตรการชะลอการขาย แต่ทางปฏิบัติ รอไม่ได้ เพราะหนี้สิน ร้อง ปรับกลไกราคา ขอ15 บาท ต่อ กก.

นายชัชวาล แพทยาไทย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด พรรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ หลังจากราคาที่พี่น้องชาวนานำไปขายโรงสีหรือนายทุน ตั้งไว้ที่กิโลกรัมละ 10 บาท ไม่เกิน 11 บาท และเมื่อขายจริง จะขายได้เพียงราคากิโลกรัมละ 8-9 บาทเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากต้นทุนการผลิตทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเก็บเกี่ยว หรือกระทั่งราคาน้ำมัน ทำให้พี่น้องประชาชนมีภาระเพิ่มขึ้นมากกว่า1,000บาทต่อไร่ ผลักราคาต้นทุนสูงขึ้นไปถึง 4,700 บาทถึง 4,900 บาทต่อไร่ เมื่อชาวนาได้ผลผลิตไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายและความไม่คุ้มทุน 

นายชัชวาล กล่าวว่า แม้ภาครัฐจะมีมาตรการให้ชะลอการขายเพื่อราคาที่ดีนั้น แต่ในทางปฏิบัติชาวนาไม่สามารถรอได้เนื่องจาก การทำนามีภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สิน จากการกู้ยืมเพื่อมาทำนา ดังนั้น เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จำใจต้องขายเพื่อเร่งนำเงินไปใช้หนี้ ส่วนการประกันราคาที่ไร่ละ 1,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น แม้จะเยียวยาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกทิศถูกทาง ซึ่งชาวบ้านไม่ได้ต้องการมาตรการในลักษณะเช่นนี้ แต่ชาวนาขอภาครัฐ ปรับกลไกตลาด ทำให้ข้าวมีราคาดีพอ ที่พี่น้องจะสามารถอยู่ได้ คือกิโลกรัมละ 15 บาทได้หรือไม่ เพราะจะเป็นราคาที่พี่น้องอยู่ได้อย่างมั่นคง และไม่ขาดทุน หรือต้องแบกรับภาระหนี้สินเหมือนหลายปีที่ผ่านมา

"สถานการณ์ตอนนี้ ไม่ต่างจากปีก่อนๆ ชาวบ้านพูดว่าคือเก่า ไม่มีอะไรดีขึ้น ชาวนาก็จนคือเก่าหนักเหมือนเดิม ทั้งที่คาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ว่าราคาข้าวจะดี เพราะระบายข้าวในคลังออกแล้วแต่ในท้ายที่สุดชะตากรรมก็ต้องมาเจอ ราคาข้าวที่ตกต่ำเช่นเดิม" นายชัชวาล กล่าว

นายชัชวาล กล่าวว่า เรียกร้องให้รัฐต้องมองถึงการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำในระยะยาวโดยเฉพาะเมื่อบริหารประเทศมาแล้วถึง 8 ปีแต่กลับไม่มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐบาลควรจะวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ตั้งแต่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในช่วงต้น