ประธานสภาฯ โยน "สนง.เลขาฯ" สอบปมจัดหาผู้ประกอบการห้องอาหารส.ส.

ประธานสภาฯ โยน "สนง.เลขาฯ" สอบปมจัดหาผู้ประกอบการห้องอาหารส.ส.

ประธานสภาฯ โยน "สนง.เลขาฯ" สอบปม จัดหาผู้ประกอบการอาหาร – เครื่องดื่มห้องอาหารส.ส. ติง "ผู้ร้อง" ต้องเป็นกลางทางการเมือง

ที่รัฐสภา น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงกรณีที่น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ทวงถามความคืบหน้ากรณีส.ส. 14 คน ยื่นเรื่องถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องที่มีการกล่าวถึงความไม่โปร่งใสส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ กรณีจัดหาผู้ประการการอาหาร และเครื่องดื่ม ให้แก่ส.ส. ว่า เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่อง ภายหลังจากส.ส. 14 คน ส่งหนังสือร้องเรียนถึงประธานสภาฯ ซึ่งท่านได้ลงนามเห็นชอบแล้ว

โดยให้ส่งเรื่องไปยังสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปว่าควรตั้งคณะกรรมขึ้นมาสอบสวนหรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

“ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์เห็นว่าถ้าส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร จะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ร้อง ที่ต้องการให้ฝ่ายตรวจสอบต้องไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง และเป็นกลางทางการเมือง จึงส่งเรื่องไปยังสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาฯ พิจารณาดำเนินการต่อไป” น.ส.ผ่องศรี กล่าว