มีฝูงเดียวในโลก "เอยู 23 พีชเมคเกอร์" ครบ 50 ปี ทอ.ยืดอายุใช้งานหลายภารกิจ

มีฝูงเดียวในโลก  "เอยู 23 พีชเมคเกอร์" ครบ 50 ปี ทอ.ยืดอายุใช้งานหลายภารกิจ

ผบ.ทอ. เป็นประธาน เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (AU-23A) หรือ เอยู 23 พีชเมคเกอร์ ครบ 50 ปี   ที่มีฝูงเดียวในโลก สหรัฐฯ มอบให้หลังสงครามเวียดนาม เผยยืดอายุใช้งานได้หลายภารกิจ ทำฝนหลวง บินกระจายเสียงแจ้งข่าวประชาชน  ในภัยพิบัติ น้ำท่วม 

24 พ.ย.2565 ที่กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมครบรอบ 50 ปี การบรรจุเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (AU-23A) หรือ เอยู 23 พีชเมคเกอร์ เข้าประจำการในกองทัพอากาศ พร้อมโครงการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ มีความทันสมัย และสามารถยืดอายุการใช้งานของอากาศยานได้ต่อไป ที่ ฝูงบิน 501 กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์

มีฝูงเดียวในโลก  "เอยู 23 พีชเมคเกอร์" ครบ 50 ปี ทอ.ยืดอายุใช้งานหลายภารกิจ

พลอากาศเอก อลงกรณ์  กล่าวว่า เครื่องบิน พีชเมคเกอร์ เป็นเครื่องบินที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ ไม่เหมือนเครื่องบินขับไล่ F-5 หรือ F16 ที่หากโครงสร้างครบอายุการใช้งานแล้ว ต้องปลดประจำการ และ ไม่เหมือนเครื่องบิน C-47 Dakota  หรือ BT-67 ซึ่งโครงสร้าง จะไม่มีผลกระทบกับแรงG ที่มาก ก็สามารถยืดอายุการใช้งานได้ 

มีฝูงเดียวในโลก  "เอยู 23 พีชเมคเกอร์" ครบ 50 ปี ทอ.ยืดอายุใช้งานหลายภารกิจ

สำหรับเครื่องบิน พีชเมคเกอร์ เมื่ออายุครบ 50 ปี จึงได้นำมาปรับปรุงโครงสร้าง ปรับปรุงระบบภายใน จากหน้าจอแบบเข็ม หรือ ระบะบอนาล็อค  มาเป็นระบบดิจิทัล ให้มีความทันสมัยเพิ่มความมั่นใจ ความปลอดภัย ในการบินของนักบินมากยิ่งขึ้น 

และใช้หลากหลายภารกิจมาก เช่น ลาดตระเวนทางอากาศ ปฏิบัติการฝนหลวง การกระจายเสียงแจ้งข่าวยังประชาชน โดยวางแผนประเมินการใช้งานทุกๆ 5 ปี อย่างน้อย 15 ปี ที่สามารถใช้งานต่อไปได้ เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรานำทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน แทนการซื้อใหม่อย่างเดียว

สำหรับเครื่องบินพีชเมคเกอร์ บรรจุเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทย เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2515 โดยความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกา ในช่วงสงครามเวียดนาม จำนวน 33 เครื่อง ปัจจุบันเหลือเพียง 12 เครื่อง มีปรับปรุงแล้ว 8 เครื่อง เหลืออีก 4 เครื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2566 

มีฝูงเดียวในโลก  "เอยู 23 พีชเมคเกอร์" ครบ 50 ปี ทอ.ยืดอายุใช้งานหลายภารกิจ ปัจจุบันยังมีคุณค่าการใช้งานทางธุรการอยู่ และ กองทัพอากาศไทยเป็นหน่วยเดียวที่ยังใช้งานเครื่องบินนี้อยู่อย่างคุ้มค่า หรือเรียกว่า ฝูงเดียวในโลกทางทหาร ที่เหลืออยู่