"คำนูณ" ย้ำจุดยืน โหวตหนุนญัตติประชามติแก้รธน.

"คำนูณ" ย้ำจุดยืน โหวตหนุนญัตติประชามติแก้รธน.

"คำนูณ" เผย วิปวุฒิสภา นัดประชุมพรุ่งนี้ 9โมง ปม "ญัตติประชามติแก้รธน." ย้ำจุดยืนโหวตหนุน บอกเป็นกระบวนการขั้นต้น เพื่อประชาชนตัดสินใจ

        นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.  ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยว่า วันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. วิปวุฒิสภามีประชุม สำหรับการพิจารณาญัตติของสภาฯ เพื่อให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) ทำประชามติถามความเห็นประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยังไม่ทราบว่าจะให้ลงมติในวันที่พิจารณา คือวันที่ 21 พฤศจิกายน หรือตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษา เบื้องต้นยังไม่มีผู้ใดที่เสนอให้ตั้งกรรมาธิการ ดังนั้นขึ้นอยู่กับการอภิปรายของส.ว. โดยตามวาระคือเรื่องที่เสนอให้พิจารณาเท่านั้น

 

        นายคำนูณ ยังแสดงความเห็นส่วนตัวต่อการลงมติในญัตติดังกล่าวว่า ตนสนับสนุน เนื่องจากกระบวนการที่รัฐสภาต้องพิจารณาตามพ.ร.บ.ประชามินั้นเป็นกระบวนการต้นทางที่จะทำให้การทำประชามติเกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการทำหน้าที่ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นทำได้ แต่ต้องผ่านการทำประชามติของประชาชนก่อน และเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญให่แล้วเสร็จต้องกลับไปถามประชามติขงอประชาชนอีกครั้ง  เมื่อรัฐสภาเห็นชอบแล้ว กระบวนการต้องผ่านไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนั้นส.ว.ไม่ควรขัดขวางกระบวนการขั้นต้นดังกล่าว

        นายคำนูณ ย้ำด้วยว่ากรณีที่มีผู้เสนอให้ทำประชามติวันเดียวกับวันเลือกตั้ง ส่วนตัวมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำของระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งในกฎหมายเลือกตั้งส.ส. และกฎหมายประชามติ อีกทั้งการทำประชามติเป็นคนละวัตถุประสงค์กับการเลือกตั้ง ส่วนจะมีผลต่อการเลือกตั้งส.ส.ที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันหรือไม่นั้น ตนมองว่าเมื่อส.ส.โหวตเป็นเอกฉันท์ในญัตติดังกล่าวเท่ากับว่าทุกพรรคเห็นตรงกัน และไม่มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน