เปิดยอดบริจาคพรรค ส.ค.65 “คุณหญิงแจ่มใส” ควักให้ “ชทพ.” 9.8 ล้าน

เปิดยอดบริจาคพรรค ส.ค.65 “คุณหญิงแจ่มใส” ควักให้ “ชทพ.” 9.8 ล้าน

เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง ส.ค. 65 “คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา” ควักให้ “ชาติไทยพัฒนา” 9.8 ล้าน “ธรรมนัส” ให้ “เศรษฐกิจไทย” 1 ล้าน “สุพันธุ์” ให้ “ไทยสร้างไทย” 5 ล้าน กลุ่มทุนบริจาค “เพื่อไทย” 3 ล้าน

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้บริจาคและจำนวนเงินที่บริจาคให้แก่พรรคการเมือง ประจำเดือน ส.ค. 2565 โดยมีพรรคที่น่าสนใจ เช่น พรรคชาติไทยพัฒนา มีผู้บริจาครายเดียวคือ คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ภริยานายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ปัจจุบันถึงแก่อสัญกรรมไปแล้ว บริจาคเป็นเงิน 9.8 ล้านบาท

เปิดยอดบริจาคพรรค ส.ค.65 “คุณหญิงแจ่มใส” ควักให้ “ชทพ.” 9.8 ล้าน

พรรคเพื่อไทย มีผู้บริจาค 3 ราย รวมมูลค่า 3 ล้านบาท ได้แก่ หจก.คำเขื่อนแก้ววิศวกรรม 1 ล้านบาท หจก.ปรายฟ้าออยล์ 1 ล้านบาท หจก.เพชรสมวงศ์การโยธา 1 ล้านบาท

ส่วนพรรคเศรษฐกิจไทย มีผู้บริจาค 3 ราย รวมมูลค่า 3 ล้านบาท ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 1 ล้านบาท นายณัฏฐวัฒน์ วุฒิ 1.5 ล้านบาท และนายอาทิตย์ โอว์ 5 แสนบาท

พรรคไทยสร้างไทย มีผู้บริจาค 3 ราย รวมมูลค่า 5,858,240 บาท ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ อดีตประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริจาค 5 ล้านบาท นายประพนธ์ เนตรรังสี บริจาค 8 แสนบาท นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ บริจาค 58,240 บาท

พรรครวมไทยสร้างชาติ มีผู้บริจาค 12 ราย รวมมูลค่า 2,015,000 บาท เช่น น.ส.วณฑยา ศักดิ์สมบูรณ์ บริจาค 5 แสนบาท บริษัท เจเอ็กซ์เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาค 5 แสนบาท บริษัท สเตป โซลูชั่น จำกัด บริจาค 4 แสนบาท และบริษัท พราวคอนเนคชั่น จำกัด บริจาค 4 แสนบาท 

ขณะที่พรรคก้าวไกล มีผู้บริจาค 13 ราย รวมวงเงิน 1,614,913 บาท โดยยอดบริจาคสูงสุดคือนายเอราวัณ วานิชย์หานนท์ บริจาค 1 ล้านบาท รองลง น.ส.ทิพย์วิภา กุลวัฒน์ธนาลัย บริจาค 3.5 แสนบาท

ส่วนพรรคอื่น ๆ ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย มีผู้บริจาค 76 ราย รวมมูลค่า 2,040,000 บาท พรรคเสรีรวมไทย ผู้บริจาค 7 ราย รวมมูลค่า 140,000 บาท พรรคประชาธิปัตย์ ผู้บริจาค 47 ราย รวมมูลค่า 577,000 บาท พรรคทางเลือกใหม่ ผู้บริจาค 2 ราย รวมมูลค่า 4 แสนบาท พรรคประชากรไทย ผู้บริจาค 2 ราย รวมมูลค่า 8 แสนบาท พรรคไทยภักดี บริจาค 1 ราย 3 แสนบาท พรรครวมพลังประชาชาติไทย (ชื่อเดิม) บริจาค 1 ราย 50,000 บาท พรรคไทยสร้างสรรค์ ผู้บริจาค 8 ราย รวมมูลค่า 405,000 บาท พรรคไทยศรีวิไลย์ ผู้บริจาค 1 ราย (นายธนกร ศรีบุญมาก) มูลค่า 5 แสนบาท พรรคเส้นทางใหม่ บริจาค 1 ราย 1.6 แสนบาท พรรคประชาชาติ บริจาค 3 ราย 8 แสนบาท