“วิโรจน์” ลั่น ส.ก. “ก้าวไกล” พร้อมหนุน “ชัชชาติ” หาทางออก รฟฟ.สีเขียว

“วิโรจน์” ลั่น ส.ก. “ก้าวไกล” พร้อมหนุน “ชัชชาติ” หาทางออก รฟฟ.สีเขียว

“วิโรจน์” เอ่ยปากขอบคุณ “ชัชชาติ” เสนอญัตติหารือสภา กทม.ปม “รถไฟฟ้าสายสีเขียว” ยัน ส.ก. “ก้าวไกล” พร้อมให้ความร่วมมือ “ผู้ว่าฯ กทม.” หาทางออก

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล กล่าวถึงการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) เพื่อพิจารณาปัญหาการดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยสภา กทม.มีมติคว่ำญัตติของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ว่า แม้ สภากทม.ไม่รับเข้าพิจารณา ตนขอชื่นชมและขอบคุณนายชัชชาติ ที่หยิบยกเอาคำสั่ง คสช.ที่ 3/2562 มาอ้าง จนนำไปสู่การตีความว่าไม่อยู่ในอำนาจของสภากรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่  28 

นายวิโรจน์ กล่าวว่า คำสั่ง คสช.ที่ 3/2562 หากพิจารณาในข้อที่ 5 ก็จะทราบว่า อำนาจของคณะกรรมการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว นั้นได้ยุติไปแล้ว และเป็นอำนาจของ รมว.มหาดไทย ที่จะแสวงหาแนวทางอื่นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. ต่อไป ในทางปฏิบัติแค่ รมว.มหาดไทย ทำหนังสือตรงให้ผู้ว่าฯ กทม.จากนั้นผู้ว่าฯ กทม. มีอำนาจเต็มที่จะตอบหนังสือฉบับนั้นได้เอง โดยไม่ต้องผ่านสภา กทม.ก็ได้ แต่นายชัชชาติเลือกที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภา กทม.สำหรับตนถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะนี่คือการสร้างบรรยากาศการทำงานให้ ส.ก. ได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามกรณีที่เมื่อวานนี้สภา กทม.ไม่สามารถดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าวได้นั้น ตนคิดว่าหากฝืนประชุมโดยที่ขัดกับข้อบังคับการประชุม เนื่องจากเห็นว่าญัตตินี้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าฯ กทม.และคณะกรรมการตามมาตรา 44 แล้ว อาจเสี่ยงต่อการถูกร้องว่าความคิดเห็นจากที่ประชุมสภา กทม. นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะทำให้หนังสือตอบกลับไปยัง รมว.มหาดไทย กลายเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว อย่างไรก็ดียืนยันว่าคณะทำงานยุทธศาสตร์ กทม. ส.ก. พรรคก้าวไกล ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับผู้ว่าฯ กทม.เพื่อคลี่คลายปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างถึงที่สุด  

นายวิโรจน์ กล่าวด้วยว่า หากจำกันได้ที่ผ่านมาประเด็นการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นความตั้งใจ ที่ตนพยามผลักดันและต้องการจะแก้ปัญหาค่าโดยสารที่แพงเกินจริงมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าที่เอื้อประโยชน์ให้นายทุน และการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนให้ได้ หลังจากนี้คงต้องเร่งหารือว่า จะหาแนวทางอื่นในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวร่วมกับผู้ว่าฯ กทม.อย่างไร ทั้งกลไกของคณะกรรมการสามัญสภา กทม.รวมถึงกลไก สาธารณะที่ไม่เป็นทางการอื่น และขอยืนยันอีกครั้งว่าพรรคก้าวไกลยินดีที่จะร่วมมือและสนับสนุนการทำงานร่วมกับผู้ว่าฯ กทม.เพื่อแก้ปัญหาและรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้อง กทม.ในทุกประเด็นอย่างถึงที่สุด