"ประวิตร" สั่ง "กกท." เร่ง ประสาน "กสทช." ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลโลก 2022"

"ประวิตร" สั่ง "กกท." เร่ง ประสาน "กสทช." ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลโลก 2022"

"ประวิตร" ให้นโยบาย "กกท." กำชับ เร่งประสาน "กสทช." ดำเนินการจัดการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 จากประเทศกาตาร์ 21พ.ย.-18ธ.ค.นี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยเมื่อเวลา 09.30น. เริ่มการประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ กกท.สรุปผลการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์โลก รายการ"โมโต จีพีพ.ศ.2565" (สนามที่ 17) ระหว่าง 30 ก.ย.-2 ต.ค.65 ณ สนาม ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตจ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 178,463 คน มีผู้รับชมถ่ายทอดสดทั่วโลกกว่า 800 ล้านคน และสนามที่ 18 ของฤดูกาลหน้า จะจัดแข่งขันในประเทศไทยระหว่าง 27-29 ต.ค.66 ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่ากีฬา ที่มีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

จากนั้นได้มีการพิจารณาเห็นชอบ 10 แผนงานพัฒนาการกีฬาของไทย ตามนโยบาย กกท. ประจำปี66-69  ประกอบด้วย 1)โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. 2)แผนธุรกิจการกีฬา 3)แผนการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ สู่องค์กรสมรรถนะสูง 4)แผนการพัฒนา ข้อมูลดิจิทัล ฐานข้อมูลประชากรกีฬาของชาติ ด้านการกีฬา 5)โครงการพัฒนากีฬาสีขาวเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6)การพัฒนาศักยภาพและยกระดับสวัสดิการบุคลากร กกท. 7)โครงการพัฒนานักกีฬาหน้าใหม่ 8)โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา9)แผนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬา สู่กีฬาภูมิภาค และ 10) แผนงานยกระดับการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ส่วนภูมิภาค

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานการประชุมต่อเนื่อง คณะกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมีการพิจารณาเห็นชอบ กรอบวงเงินแผนปฎิบัติงานปี66 และแผนงานภาพรวมระยะ 4ปี (ปี66-69) พร้อมเห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการบุคลากรกีฬามวย ตามกฏหมายกีฬามวยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่บุคคนวงการมวย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน และยังชีพอดีตนักมวย และเห็นชอบเงินรางวัลนักกีฬา ตามหลักเกณฑ์ปี65 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ รวมทั้งเห็นชอบ สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลภูเขา ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่ ระหว่าง 3-6 พ.ย.65 

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ สมาคมกีฬาหลายสมาคมที่ทำผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และทำให้คนไทยมีความสุข ได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่น ต้งใจฝึกซ้อม ของนักกีฬา และขอบคุณคณะกรรมการทั้ง 2คณะ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนตามนโยบาย/แผนงาน ด้วยดี และยังได้กำชับ กกท. เร่งดำเนินการประสานงาน กสทช. ให้คนไทยได้ชมการถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2022 ประเทศกาตาร์ (21พ.ย.-18ธ.ค.65) และผลักดัน 10 แผนงานพัฒนาการกีฬา ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมเน้นย้ำการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาการกีฬา และสวัสดิการ จะต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ และกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด