ประชุมสภา กทม.วุ่นหนัก! ส.ก.วอล์กเอาท์ค้าน “ชัชชาติ” หารือปมรถไฟฟ้าสีเขียว

ประชุมสภา กทม.วุ่นหนัก! ส.ก.วอล์กเอาท์ค้าน “ชัชชาติ” หารือปมรถไฟฟ้าสีเขียว

ประชุมสภา กทม.วุ่นหนัก! ส.ก.ออกโรงค้านญัตติ “ชัชชาติ” ขอหารือปม “รถไฟฟ้าสายสีเขียว” ชี้ไม่อยู่ในอำนาจ “ผู้ว่าฯ - สภา กทม.”

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2565 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) โดย นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 มี นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายวิรัตน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับหนังสือด่วนที่สุดจาก ผู้ว่าฯ กทม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2565 เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว พร้อมหนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2565 ทั้งนี้ ขอชี้แจงขั้นตอนการบรรจุญัตติเข้าสู่วาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งตนได้ปฏิบัติตามข้อบังคับทั้งหมด แต่บางญัตติเอกสารไม่ครบถ้วน จึงต้องขอเอกสารเพิ่มเติม ทำให้เสียเวลาต่อการบรรจุญัตติ โดยเฉพาะญัตติที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย จึงต้องขอรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาญัตตินั้นๆ หลายครั้งต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ไม่ได้เกี่ยวกับ กทม.ทำให้ต้องใช้เวลา จึงชี้แจงให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

โดยนายชัชชาติ ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. จะเสนอญัตติขอรับความเห็นจากสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และญัตติขอรับความเห็นจากสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ต่อมา นายไสว โชติกะสุภา ส.ก. เขตราษฎร์บูรณะ ประธานคณะกรรมการการจราจรและขนส่ง ได้เสนอให้รวมทั้งสองญัตติเข้าด้วยกัน ดังนั้นที่ประชุมสภา กทม.จึงมีมติให้รวมทั้งสองญัตติเข้าด้วยกัน

อย่างไรก็ดีประเด็นดังกล่าว ส.ก. ได้ขออภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของสภา กทม.

นายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ กล่าวว่า ขอหารือประธานสภา กทม. และผู้ว่าฯ กทม. เรื่องคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งใหญ่กว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ทำให้เราไม่มีความสุข จึงขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง ควรให้ ส.ก.ชุดนี้ รู้รายละเอียดต่างๆ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้มากกว่านี้ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ ในการปรึกษาหารือกับ ส.ก. ญัตติดังกล่าวจะทำให้เป็นภาระกับ กทม. ถ้าไม่มีคำสั่ง คสช. จะไม่เกิดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ จึงเห็นว่าควรให้ถอนญัตติดังกล่าวออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาหารือกันใหม่อีกครั้ง

นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย กล่าวว่า ขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษารายละเอียดต่อไป

ด้านนายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่ควรเป็นญัตติ ควรเป็นการเสนอขอความเห็นเท่านั้น อีกทั้งเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา กทม.และผู้ว่าฯ กทม. จึงขอให้ถอนญัตติดังกล่าวออกไป และหากยังมีญัตติดังกล่าวอยู่ จะขอออกจากประชุม พร้อมกับเดินออกไปจากห้องประชุมทันที

หลังจากนั้นนายวิรัช ได้เสนอให้ถอนญัตติดังกล่าว โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ทำให้ญัตติถูกถอนออกไป ส่งผลให้ญัตติของนายชัชชาติ ต้องตกไปโดยปริยาย จากนั้นประธานสภา กทม.ได้สั่งพักการประชุม และเมื่อเปิดประชุมอีกครั้งได้มีการพิจารณาวาระถัดไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์