ตร. ถกรับมือ "เอเปค 2022" เตรียมกำลังกว่า 20,000 นาย 30 หน่วยสนับสนุน

ตร. ถกรับมือ "เอเปค 2022" เตรียมกำลังกว่า 20,000 นาย 30 หน่วยสนับสนุน

ผบ.ตร.ประชุมความพร้อม รับมือประชุมผู้นำเอเปค ดูแลความปลอดภัย -จราจร-การข่าว ใช้กำลังตำรวจกว่า 20,000 นาย และ 30 หน่วยสนับสนุน เร่งกวาดล้างอาชญากรรม อาวุธปืน ยาเสพติด บุคคลตามหมายจับ 10 ต.ค.- 8 พ.ย.65

วันที่21 ต.ค.65 พล...ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์  พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565
 
โดยพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ เปิดเผยว่าได้กำหนดแผนการเตรียมการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข แผนการสนับสนุนการปฏิบัติในการประชุมฯ (กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) การเตรียมการด้านกำลังพล ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมฯ งบประมาณและการติดต่อสื่อสาร

ในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักด้านการรักษาความปลอดภัย (บุคคล สถานที่พัก สถานที่ประชุม งานเลี้ยงรับรอง และเส้นทางการเดินทาง) การจัดขบวนรถผู้นำเขตเศรษฐกิจ และพิธีการคนเข้าเมือง ตลอดจนการสืบสวน ติดตามสถานการณ์ด้านข่าว และการจัดตั้งกองอำนวยการร่วม อำนวยการ ควบคุม สั่งการการปฏิบัติตลอดภารกิจฯ วันนี้เป็นการเก็บรายละเอียดแผนการปฏิบัติและแผนเผชิญเหตุต่างๆ ตลอดจนเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจด้านต่างๆ เพื่อทำงานให้ประสานสอดคล้องกันในห้วงเวลาการปฏิบัติ มีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 20,000 นาย  หน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุนกว่า 30 หน่วยงาน เฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

ร่วมมือและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และการปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างใกล้ชิด จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ติดตามสถานการณ์ฯ กำหนดมาตรการเฝ้าระวังเหตุก่อนการจัดการประชุมฯ การระดมกวาดล้างอาชญากรรม อาวุธปืน ยาเสพติด บุคคลตามหมายจับทุกข้อหา/ฐานความผิดห้วง (10 ต.ค.- 8 พ.ย.65 ก่อนการประชุมฯ) และกำหนดการซักซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริง ในห้วงต้นเดือน พ.ย.2565 (แผนการป้องกันเหตุร้ายฯ (1 – 5 พ.ย.65) ซักซ้อมขบวนรถผู้นำฯ (7 พ.ย.65) การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโรงแรม (11 – 13 พ.ย.65)

 ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้รายงานผลการประชุมให้ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการฯ ทราบต่อไป

ผบ.ตร. กล่าวต่ออีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษในห้วงวันที่ 14 - 19 พ.ย.65 ซึ่งทางรัฐบาลได้ประกาศหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 16 – 18 พ.ย.65 (กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ) ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาด้านการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนโปรดแจ้งเบาะแส ข้อมูลข่าวสาร บุคคลหรือสิ่งของต้องสงสัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ โทร. 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง