"โฆษก ชทพ." จ่อเสนอ กรรมการพรรค ทำนโยบายป้องกันเหตุอาชญากรรมรุนแรง

"โฆษก ชทพ." จ่อเสนอ กรรมการพรรค ทำนโยบายป้องกันเหตุอาชญากรรมรุนแรง

"โฆษกชทพ." ฐานะนักอาชญวิทยา วิเคราะห์ "อดีตตำรวจ" กราดยิงหนองบัวลำภู มีแรงจูงใจเพราะถูกออกจากราชการ แนะทางแก้ปัญหารายอื่น "ผบ." จับเข่าคุยให้โอกาสปรับตัว-แนะอาชีพใหม่

         นายปรเมศวร์ กุมารบุญ โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า พรรคชาติไทยพัฒนาเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้สูญเสียทุกราย จากเหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ และในวันเดียวกันนี้สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคนได้แต่งชุดดำไว้ทุกข์ เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ

 

          นายปรเมศวร์ ฐานะ นิสิตเก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญวิทยาและงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวด้วยว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนจะนำเรื่องเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อกำหนดเป็นนโยบายหรือหาทางแก้ปัญหาให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปได้ และมองว่าปัญหาอาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

        "ผมฐานะนักอาชญาวิทยา คิดว่า ผู้ก่อเหตุจากคดี ในอดีตมาจนถึงคดีนี้ อาจรู้สึกว่าตัวเองหมดอนาคตราชการ จึงเป็นชนวนระเบิดใหญ่ที่ประทุเกินความยับยั้งชั่งใจแยกแยะผิดถูก อยากให้ทุกคนรู้สึกถึงความสิ้นหวัง รังแกคนอ่อนแอ ส่วนผู้ก่อเหตุเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจุดก่อเหตุ เพราะอาจมีบางเหตุบางอย่างที่ให้เกิดความเคียดแค้น  ประกอบกับไม่มีกล้องวงจรปิดจึงไม่มีสิ่งที่ลดทอนความรุนแรงก้าวร้าว  ขณะที่การเสพสารเสพติด คือตัวเร่งปฏิกิริยา" นายปรเมศวร์ กล่าว

           

 

             นายปรเมศวร์ กล่าวเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาของทหารตำรวจประเมินความเสี่ยงผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกลงโทษ ถูกตัดสินให้ห่างไกลจากพันธะทางสังคม ต้องจับเข่าคุยกัน เพื่อเป็นการให้โอกาสปรับตัวหรือชี้ทางออกอื่นในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ผู้บังคับบัญชาเป็นกุญแจสำคัญที่ควรโน้มตัวลงมาเจรจา นอกจากนั้นตนขอฝากถึงทหารตำรวจ ทุกระดับชั้นที่อยู่ในสภาวะกดดันหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆ ทุกคนคือสุภาพบุรุษของประชาชนที่ประชาชนยอมให้ถืออาวุธปืน เพื่อมาปกป้องประชาชน

 

            "พวกเรา  และสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคนยินดีรับฟัง รับเรื่องร้องเรียนจากทุกคนที่กำลังประสบปัญหา เพื่อช่วยหาทางแก้ไข เพื่อให้ทุกคนเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องสังคมไทยต่อไป" นายปรเมศวร์ กล่าว