กมธ.กัญชาเคาะ4ข้อ ดันร่างพ.ร.บ.วาระ2-3 "ปานเทพ" ชี้เอกสิทธิ์ส.ส.กดโหวต

กมธ.กัญชาเคาะ4ข้อ ดันร่างพ.ร.บ.วาระ2-3 "ปานเทพ" ชี้เอกสิทธิ์ส.ส.กดโหวต

กมธ.กัญชา แถลงความคืบหน้า ยืนยัน พิจารณาทุกข้อห่วงใย เคาะ4ข้อ จ่อร่างพ.ร.บ.วาระ2-3 ด้าน"ปานเทพ" ชี้เอกสิทธิ์ส.ส.กดโหวต

ที่รัฐสภารรัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... และคณะ แถลงข่าวผลการประชุมของคณะ กมธ.ว่า สืบเนื่องจากกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ออกจากวาระการประชุมและกลับไปทบทวนอีกครั้งว่า คณะ กมธ.ได้ประชุมและมีความเห็นว่า มีพรรคการเมืองที่อภิปรายไม่เห็นด้วย 2 พรรค จึงได้ทำหนังสือไปถึงทั้ง 2 พรรค เพื่อขอให้เสนอข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้

 

รวมถึงคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้ส่งข้อห่วงใยมาให้คณะ กมธ.พิจารณาด้วยเช่นกัน โดยในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว

อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลและข้อห่วงใยของทุกฝ่ายล้วนแต่เป็นประเด็นที่คณะ กมธ.ได้พิจารณาครบถ้วนแล้วทั้งสิ้น หรือหากมีบางประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมก็อยู่ในส่วนที่คณะ กมธ.เสียงข้างน้อยขอสงวนคำแปรญัตติ 

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้คณะ กมธ.เร่งทำรายงานเสนอกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคำอธิบายต่อข้อกังวลของทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนในทุกประเด็น เพื่อนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวกลับเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาอีกครั้ง

 

ด้าน นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะ กมธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะ กมธ.ได้พิจารณาจากผลการวิจัยเกี่ยวกับกัญชา โดยได้ข้อสรุป 4 ประเด็น คือ 1. กัญชาเสพติดยากกว่าสุราและบุหรี่ โดยทำให้เสพติดได้เทียบเท่ากับกาแฟ
2. กัญชาจะมีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยลดการบริโภคสุรา บุหรี่ และยาเสพติดอื่น ๆ
3. กัญชามีสรรพคุณหลากหลายมิติที่กำลังรอการวิจัย นอกเหนือไปจากการบริโภคในปัจจุบัน
4. ประเทศที่มีการใช้กัญชาไม่ว่าจะในทางการแพทย์ หรือนันทนาการ พบว่ามีอัตราการใช้ยาแผนปัจจุบันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้กัญชาในมิติการรักษาสุขภาพมากขึ้น

คณะ กมธ. จึงเห็นว่าได้ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงขอโอกาส ส.ส.ทุกท่านให้คณะ กมธ.ได้อภิปรายและชี้แจงในสภา ส่วน ส.ส.จะลงมติอย่างไร ก็ถือเป็นสิทธิของแต่ละท่าน