"นิกร" ยุแก้กม. หั่นระยะเฝ้าระวังเลือกตั้งจาก 180วัน เหลือ90วัน

"นิกร" ยุแก้กม. หั่นระยะเฝ้าระวังเลือกตั้งจาก 180วัน เหลือ90วัน

"นิกร" ชี้ กรอบเวลา 180 วันเฝ้าระวังทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทำให้เสียเปรียบ ยุให้แก้กฎหมายลดเวลาเหลือ 90วัน พร้อมมองศาลรธน.ชี้ ร่างพ.ร.ป.พรรคช้า ส่อกระทบตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

         นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา แจ้งให้ที่ประชุมพรรคชาติไทยพัฒนา ทราบระหว่างการนับคะแนนเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรค ว่า เตือนให้สมาชิกพรรคระวังการหาเสียงเลือกตั้งในช่วง 180 วันในระยะที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งนี้สิ่งที่เป็นปัญหา คือการแบ่งเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ได้ดำเนินการ เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี ทราบว่ามี 5 เขต แต่ไม่รู้ว่าเขตอยู่ตรงไหนบ้าง ทำให้หาเสียงไม่ได้ อย่างไรก็ดีการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่ใช่ความผิดของ กกต. เพราะพบว่าในสมัยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ยกร่างกฎหมายและแก้ไขกฎหมายกำหนดเงื่อนไขของระยะเวลาที่ต้องเฝ้าระวัง จากเดิมใช้ 90 วัน เป็น 180 วันทำให้ตนมองว่าควรแก้ไขให้เอาเนื้อหาดังกล่าวออก และให้เริ่มนับกันใหม่ โดยใช้เงื่อนไขเวลาเดิม คือ 90 วัน หากมีการยุบสภา จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45- 60 วัน ซึ่งห้วงเวลาดังกล่าวจะพอดีกัน ไม่เช่นนั้นได้เปรียบเสียเปรียบกัน


 

         นายนิกร กล่าวด้วยว่าสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองอยู่ระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามที่มีสมาชิกรัฐสภาร้อง ทั้งนี้ในเรื่องกฎหมายดังกล่าวที่เป็นปัญหา คือ กฎหมายพรรคการเมือง ที่จะเกี่ยวกับการตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ที่ของพรรคชาติไทยพัฒนาจะหมดวาระ เดือนธันวาคม นี้ ดังนั้นต้องตั้งตัวแทนใหม่ แต่ต้องรอพิจารณากฎหมายว่าจะให้มีจำนวนเท่าใด จากเดิมที่พรรคมีตัวแทนหนึ่งแห่ง อาจต้องเพิ่มเป็นตัวแทนในทุกจังหวัด เบื้องต้นตนเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเมตตาวินิจฉัยร่างพ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับโดยเร็ว