“บิ๊กบี้”เซ็นต์คลอด "โผผู้การกรมฯ -รองนายพล" 356 นาย ปรับทัพกระชับอำนาจ

“บิ๊กบี้”เซ็นต์คลอด "โผผู้การกรมฯ -รองนายพล" 356 นาย ปรับทัพกระชับอำนาจ

“บิ๊กบี้”เซ็นต์คลอดโผผู้การกรมฯ -รองนายพล 356 นาย ปรับทัพกระชับอำนาจ กรมสไตรเกอร์-บูรพาพยัคฆ์-ทหารเสือราชินี -อาร์ดีเอฟ-รบพิเศษ 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก  ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกในการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับผู้บังคับการกรมฯ -รองนายพล จำนวน 356 ตำแหน่ง โดยมีปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญ ทั้งหน่วยราบ ม้า ปืน รบพิเศษ ระดับผู้อำนวยการกอง หน่วยการศึกษา ข่าว  แพทย์ สรรพาวุธ กำลังพล ฯลฯ  ได้แก่

“เสธ.โอม”พ.อ.อัครพัฒน์ เทพณรงค์ รอง ผบ.ร.112 อดีต ทหารคนสนิทพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เป็น เสธ.พล.ร.11  พ.อ.สังกาศ สร้อยคำ ผบ. ร.112  เป็น รองผบ.พล.ร.11  พ.อ.กริช บุญเกิด  ผบ.ร.111 เป็นผบ.ร.112 คุมกรมสไตรเกอร์ จ.ชลบุรี

พ.อ.ธีรเดช ลิ้มคุณากุล ผบ.กรม สน.พล.ร.11 เป็น ผบ.ร.111
“ผู้การฯด้วง”พ.อ.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์  ผบ.ร.31 รอ. ผู้การฯอาร์ดีเอฟ ขึ้นเป็นรอง ผบ.พล.1รอ. “เสธ.ย้ง”พ.อ.คทาวุธ ชัยย้ง  เสธ.พล.1 รอ.เป็น ผบ.ร.31 รอ. 

“ผู้การฯเบญฯ” พ.อ.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  ผบ.ร.21 รอ. ขึ้นเป็น รอง ผบ.พล.ร.2รอ. พ.อ.ไชยปราการ  พิมพ์จินดา เสธ.พล.ร.2รอ.เป็น ผบ.ร.21รอ. นอกจากนั้น ยังมีชื่อของ พ.อ.เทพพิทักษ์ นิมิตร ผบ.ร.2 รอ. ได้ขึ้นเป็น ผบ.พล.ร.2 รอ. พ.อ.โกวิท สังขนครา รอง ผบ.ร.2รอ.เป็น ผบ.ร.2รอ.

”ผู้การกิ๊ฟ”พ.อ.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผบ.ร.29 น้องรัก “บิ๊กบี้”ขึ้นเป็น รองผบ.พล.ร.9  พ.อ.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก รอง ผบ.ร.29  เป็น ผบ.ร.29  พ.อ.เฉลิมชัย ขัดใจ ผบ.ร.9 เป็นรอง ผบ.พล.ร.9 พ.อ.รณวรรณ พจน์สถิต เสธ.พล.ร.9 เป็นผบ.ร.9  พ.อ.เฉลิมพล สังข์ต้อง รอง ผบ.ร.19 เป็น ผบ.ร.19 

พ.อ.ภานุมาศ คล้ายมงคล  ผบ.กรม นร.รร.นส.ทบ.เป็น ผบ.ม.6  พ.อ.ณฑี ทิมเสน  รองเสธ.พล.ม.1  เป็น ผบ.ม.2 พ.อ.วรวุฒิ สำราญ รอง ผบ.ร.8 เป็น ผบ.ร.3 พ.อ.พงศธร นิพภยะ ผอ.กขว.ทภ.3  เป็นผบ.ร.14 พ.อ.สุรศักดิ์ สุขแสง รอง ผบ.ร.7 เป็น ผบ.ร.7 พ.อ.ปองพล พูนช่วย  รองผบ.ป.5 เป็น ผบ.ป.5 

“ผู้การฯเอิร์ธ”พ.อ.อินทนนท์ รัตนกาฬ ผบ.รพศ.3รอ. เป็น รอง ผบ.พล.รพศ.1 พ.อ.ปิยศักดิ์ สายธนู รองผบ.รพศ.3รอ.เป็น ผบ.รพศ.3รอ. พ.อ.ศักดิ์ชัย พงคพนาไกร นายทหารปฎิบัติการประจำ มทบ.11 เป็น ผบ.ปตอ.2 พ.อ.สุรสีห์ ศรีวนิชย์ ผอ.กบบ.นปอ. เป็น ผบ.ปตอ. พ.อ.สุริยน เมธีวรรณกุล นายทหารปฏิบัติการประจำมทบ.13 เป็น ผบ.ป.71ล