"สุกิจ" เผย ศาลรธน. ขอเอกสาร ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งเพิ่ม เตรียมส่ง10ตุลาคม

"สุกิจ" เผย ศาลรธน. ขอเอกสาร ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งเพิ่ม เตรียมส่ง10ตุลาคม

"สุกิจ" เผย "ชวน" สั่งหน่วยงานเร่งทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง หลัง ศาลรธน. ร้องขอ คาดส่งให้ศาล 10 ตุลาคม

        นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่าศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้ทำคำชี้แจงและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.​ (ฉบับที่…) พ.ศ…. โดยมีรายละเอียด คือ 

 

         1.จัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่ชั้นของการพิจารณา จนถึงการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132

 

             และ 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ร่างพ.ร.ป.ฉบับที่รัฐสภาลงมติรับหลักการทั้ง 4 ฉบับ และบันทึกการประชุมในวาระที่ 1, ร่างพ.ร.ป.ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 

       นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ขณะที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในการพิจารณาร่างพ.ร.ป.ฉบับดังกล่าวทุกครั้ง, ความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับร่างพ.ร.ป.ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132, บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ในการประชุม จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 10 วันที่ 27 กรกฎาคม, ครั้งที่ 11 วันที่ 3 สิงหาคม, ครั้งที่ 12 วันที่ 10 สิงหาคม และครั้งที่ 13 วันที่ 15 สิงหาคม รวมถึงรายงานการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่…)​ พ.ศ… ทุกครั้ง

 

 

         " นายชวนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบจัดทำเอกสารดังกล่าว ให้เสร็จภายในวันที่ 4 ตุลาคม เนื่องจากต้องส่งเอกสารกลับไปให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน คือวันที่ 8 ตุลาคม แต่เนื่องจากติดวันเสาร์และอาทิตย์ จึงสามารถส่งได้ภายในวันที่ 10 ตุลาคม อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าจะส่งได้ทันในวันที่กำหนด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำได้อย่างรัดกุม เรียบร้อยที่สุด ส่วนร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ขอเอกสาร" นพ.สุกิจ กล่าว