ทบ.ตั้ง “นิรันดร ศรีคชา” โฆษกคนใหม่ พีอาร์งานปีสุดท้าย “บิ๊กบี้”ก่อนเกษียณ

ทบ.ตั้ง “นิรันดร ศรีคชา” โฆษกคนใหม่ พีอาร์งานปีสุดท้าย “บิ๊กบี้”ก่อนเกษียณ

ทบ.ตั้ง “นิรันดร ศรีคชา” เป็นโฆษกทบ. พร้อมทีมงาน หนุนงานประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ปีสุดท้ายของ “บิ๊กบี้”ก่อนเกษียณ66 ด้าน “โฆษกฯติ่ง” ลาโพเดี้ยม มั่นใจผลงาน แจงทุกข้อสงสัยรวดเร็วทุกปมข่าวร้อน  

29 ก.ย.2565 พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพ ได้แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566  พร้อมกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านได้รับเกียรติและความไว้วางใจในการทําหน้าที่เป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา กองทัพบกมีกำลังพลและหน่วยงานคลอบคลุมการทำงานทั้งประเทศ บางครั้งอาจมีข่าวเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทบ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และนำเสนอต่อสาธารณชนอย่างรวดเร็ว

โดยที่ผ่านมาทีมโฆษก ทบ. ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพบกว่ามีความตั้งใจ  และนำเสนอข้อเท็จจริงและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกทั้งสิ้น 

นอกจากนี้ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกสํานักที่ได้นําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน สร้างความรักความสามัคคี และบรรยากาศที่ดีในประเทศ อีกทั้งเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความผาสุกของประชาชนชาวไทยตลอดไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ พล.อ.สันติพงศ์ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ จึงถือเป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีรายงานว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้แต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพบก ไหม่ โดยให้ พล.ท.นิรันดร ศรีคชา  ว่าที่รอง เสธ.ทบ. เป็น โฆษก.ทบ. พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง  ว่าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล ยังทำหน้าที่รองโฆษกทบ. 

นอกจากนั้น ยังมีทีมโฆษกหญิงชุดเดิม ช่วยงาน ได้แก้ พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ เป็น ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก พ.ท.หญิง พัชรินทร์ จันทร์อาสา เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก พ.ท.หญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก  พ.ท.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก