ก.ตร.อนุมัติ "พล.ต.อ.วิระชัย" กลับเข้ารับตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.

ก.ตร.อนุมัติ "พล.ต.อ.วิระชัย" กลับเข้ารับตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.

บิ๊กป้อม ถก ก.ตร.อนุมัติ แต่งตั้ง "พล.ต.อ.วิระชัย" กลับเข้ารับตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่อยู่ดำเนินการสอบ

วันที่26ก.ย 65ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ .ตร. ครั้งที่ 9/2565 
 โดย พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร.แถลงผลการประชุม ว่า เป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนสิ้นปี งบประมาณ 2565  โดยพิจารณาลงทัณฑ์วินัยกับข้าราชการตำรวจ ในรอบปี 2565 ไล่ข้าราชการตำรวจออกไปทั้งหมด 169 คน โดยเฉพาะในเดือน ก.ย. นี้  มีจำนวน 19 คน มีการลงโทษทางวินัย้รายแรงทั้งหมด 215 คน เฉพาะเดือน ก.ย. 27 คน ซึ่งจะเห็นว่าการลงโทษผู้กระทำผิด หากผิดวินัยได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และคาดว่าแนวโน้มข้าราชกการตำรวจกระทำผิดจะลดลง เนื่องจาก มีความเข้มข้นในทางกวดขันทางวินัย  เป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่  และมีกฎหมาย หลายฉบับที่มาดูแลตำรวจ นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ได้เร่งรัดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ( ตร.) ออกกฎหมายลูกมารองรับให้ทันตามเวลา เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ และเร่งรัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวต่อว่าที่ประชุม ก.ตร.ได้พิจารณาในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พล...วิระชัย ทรงเมตตา ให้มีผลกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายในเมื่อการดำเนินการทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จ และเกินห้วงระยะเวลาที่กำหนด ให้มีสิทธิประโยชน์ในการกลับเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2565 เนื่องจากการพิจารณาสั่งการทางวินัย ตามมาตรา 87 วรรค 2 แห่ง พรบ.ตำรวจแห่งชาติปี 2547 ยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจึงให้กลับเข้ารับตำแหน่ง และให้ถือว่าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบนับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2565 เป็นต้นไป