"นิกร" แถลง "กัญจนา" ลาออกหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา แล้ว

"นิกร" แถลง "กัญจนา" ลาออกหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา แล้ว

"นิกร" บอก "กัญจนา" ลาออกหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา แล้วเมื่อ 20 กันยายน นัดประชุม 3 ตุลา เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่และกรรมการบริหารพรรคที่ว่าง

        นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้อำนวการพรรคชาติไทยพัฒนา  แถลงว่าน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา  ได้ขอลาอออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เมื่อ  20 กันยายน ที่ผ่านมาทำให้กรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ นอกจากนั้นแล้วพรรคยังต้องดำเนินการกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค หลังจากที่กรรมการบริหารพรรคทั้ง 4 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน   ดังนั้นพรรคต้องจัดประชุมใหญ่สามัญ เพื่อปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรค   ในวันที่ 3 ตุลาคม  ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ รวมถึงเพิ่มคณะกรรมการอำนวยการขึ้นใหม่อีก 1 คณะ จากที่มีอยู่เดิม 5 คณะ

         "การประชุมใหญ่ในวันดังกล่าวจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคหลายข้อ และที่สำคัญซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ครั้งใหญ่ คือการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพรรค ชทพ.สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ที่จะมีขึ้น" นายนิกร กล่าว