"นพ.ระวี" เตือน กสทช. ยึดกฎหมาย-ผลประโยชน์ชาติ ปมควบรวมทรู-ดีแทค

"นพ.ระวี" เตือน กสทช. ยึดกฎหมาย-ผลประโยชน์ชาติ ปมควบรวมทรู-ดีแทค

"นพ.ระวี" เตือน กสทช. ชี้ปมควบรวม ทรู-ดีแทค ให้ดี ยึดกฎหมายประโยชน์ชาติ และประชาชน พร้อมขู่ฟ้อง เอาผิด ม.157 หากละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

         นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบการควบรวมระหว่าง ทรูกับดีแทค   ถึงกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 มีหนังสือตอบกลับไปที่สำนักงาน กสทช. เมื่อ20 กันยายนต่อประเด็นการควบรวมระหว่างทรูกับดีแทค ว่า มีประเด็นการตีความ ความเห็นของกรรมการทฤษฎีกาที่ต่างกัน  ทั้งนี้  นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการกสทช..ระบุว่ากฤษฎีกาแจ้งว่า กสทช.ไม่มีอำนาจพิจารณาให้ควบรวมหรือไม่ตามประกาศ  กสทช. ปี 2561 เพราะมีหน้าที่ออกมาตรการกำกับดูแลผลกระทบเท่านั้นและยังมีความเห็นด้วยว่า กสทช.ต้องใช้อำนาจโดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภค กับการพัฒนากิจการโดยคมนาคมด้วย 

 

 "ผมเห็นใจ กสทช.เพราะถ้าตัดสินว่าไม่ให้ควบรวมก็จะ ถูกเอกชนฟ้องศาล แต่ถ้าให้ควบรวม ก็จะถูกองค์กรผู้บริโภค และภาคประชาชนฟ้องศาลแน่นอน  ดังนั้น กรรมการ กสทช.ต้องเตรียมข้อมูล,หลักฐานอย่างสมบูรณ์ที่สุด และที่สำคัญ คือ การตัดสินใจอย่างสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม  โดยถือหลักผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก ผมขอเรียกร้องให้รักษาการเลขาธิการ กสทช. ต้องพิจารณาของกฎหมายต่าง ๆ ให้ดี โดยตระหนักถึง ภาระหน้าที่ของตนว่า จะยึดถือผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลักสำคัญ หรือจะถือผลประโยชน์ผู้ประกอบการเป็นหลัก ไม่งั้นสุดท้าย ผมเป็นห่วงว่า จะมีคนไปร้องเอาผิดตาม มาตรา 157 กับรักษาการเลขาธิการ กสทช." นพ.ระวี กล่าว

         นพ.ระวี กล่าวด้วยว่า จากการศึกษาและการติดตามปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง ตนได้ข้อสรุปว่า ตัวแทนสำนักงาน กสทช.ยืนยันต่อ กรรมาธิการของสภา ตลอดว่า จากประกาศ กสทช. ปี 61  ทำให้ กสทช.ไม่มีอำนาจพิจารณาจะให้ควบรวมหรือไม่ มีแต่อำนาจกำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบเท่านั้น ซึ่งกรรมาธิการหลายคนได้ทักท้วง ตัวแทนจากสำนักงาน กสทช.ไปหลายครั้งว่า กสทช.น่าจะมีอำนาจพิจารณาการควบรวมหรือไม่ถ้าพิจารณาจากประกาศ กสทช.ทุกฉบับมาพิจารณาร่วมกัน โดยที่นักวิชาการ, องค์กรผู้บริโภค, TDRI ล้วนเสนอผลการศึกษาว่า การควบรวมมีผลเสียต่อประเทศและประชาชน  ถ้าปล่อยให้มีการควบรวมทำให้ดัชนี HHI สูงเกิน 3,000 จุด 

 

 

           "จุดยืนของพรรคพลังธรรมใหม่ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเอกชน ภายใต้หลักการการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม คัดค้านการผูกขาดที่สร้างความเหลื่อมล้ำ  ผมเห็นข้อดีหลายประการของการควบรวมครั้งนี้ แต่ขณะเดียวกัน ผมก็เห็นข้อเสียต่อประเทศ และ ประชาชนด้วย" นพ.ระวี ระบุ