"ธานี" ไม่มาตามนัด หลัง "กก.จริยธรรมวุฒิสภา" เรียกมาชี้แจงวันนี้

"ธานี" ไม่มาตามนัด  หลัง "กก.จริยธรรมวุฒิสภา" เรียกมาชี้แจงวันนี้

กก.จริยธรรม นัดประชุมสอบปมฝาก "ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์" รับราชการ-นั่งกมธ.หลายคณะ เชิญ "ธานี" มาชี้แจง ปรากฎไม่มาตามนัด กก.ให้สิทธิแจงเป็นเอกสาร

         ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธาน  ได้นัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  วุฒิสภา เพื่อตรวจสอบกรณีที่มีผู้ร้องให้ตรวจสอบการแต่งตั้ง ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม  เข้ารับราชการตำรวจ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในหลายยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ วุฒิสภา ซึ่งกรรมการนัดประชุมเป็นครั้งที่ 4   โดยได้เรียกนายธานี อ่อนละเอียด ส.ว. เข้าชี้แจง 

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมได้นัดหมายเวลา 13.00 น. แต่จนถึงเวลาเลิกประชุมไม่พบว่านายธานี เดินทางเข้าชี้แจงตามที่กรรมการเชิญ ขณะที่การร้องขอเอกสารจาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย  1.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 2.กองทัพไทย  3.กอ.รมน. และ 4.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแทน ยังไม่พบว่ามีหน่วยงานใดส่งมา ขณะที่นายธานีนั้นหากไม่มาชี้แจงด้วยตนเอง กรรมการเปิดโอกาสให้ส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร

        ภายหลังการประชุม รายงานข่าวจากที่ประชุมกรรมการจริยธรรม แจ้งว่า  การประชุมไม่มีอะไรคืบหน้า เพราะทั้ง 4 หน่วยงานที่คณะกรรมการ ขอข้อมูลเมื่อ 9 กันยายน ยังไม่มีหน่วยงานใดส่งข้อมูลมาให้ ส่วนกรณีของนายธานี นั้นก็ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามายังคณะกรรมการจริยธรรมว่าจะมาชี้แจงด้วยตัวเอง หรือจะชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร  เพราะยังมีเวลาอีก 15 วัน   สำหรับการนัดประชุมกรรมการจริยธรรมครั้งต่อไปนั้นยังไม่กำหนด เพราะต้องรอเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงคำชี้แจงของนายธานี อย่างไรก็ดีคณะกรรมการจริยธรรมจะพิจารณาภายใน 60 วัน เบื้องต้นคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในเวลากำหนด