โปรดเกล้าฯ"โผทหาร"765 นาย ฮือฮา เด็ก "บิ๊กป้อม" ถูกเบียดตกเก้าอี้ "มทภ.1"

โปรดเกล้าฯ"โผทหาร"765 นาย ฮือฮา เด็ก "บิ๊กป้อม" ถูกเบียดตกเก้าอี้ "มทภ.1"

โปรดเกล้าฯ โผทหาร 765  นาย "บิ๊กหนุ่ม" ปลัดกลาโหม "บิ๊กจอร์ท -บิ๊กตุ๊ด" ผบ.ทร.-ผบ.ทอ. ฮือฮา "บิ๊กปู" เบียดเด็ก "บิ๊กป้อม" นั่ง มทภ.1 " บิ๊กอ๊อฟ" ขึ้นแท่น ชิง ผบ.ทสส. ปีหน้า

10 ส.ค.2566 16 มี.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน  765 นาย โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ (ตท.24) รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม   พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ (ตท.22) รอง ผบ.ทอ. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.ธีระกุล กาญจนะ รอง ผบ.ทร. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.นุชิต ศรีบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองปลัดกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย 

  พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท .24) หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.อ.ศิราวุธ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผบ.ทสส. พลเรือเอก สุทธินันท์สมานรักษ์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผบ.ทสส. พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา (ตท.22) ผบ.คปอ. เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง (ตท.24) รองเสธนาธิการทหาร เป็นเสนาธิการทหาร

พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ (ตท.21) แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น รองเสนาธิการทหาร พล.ท.อนุสรรค์ คุ้มอักษร (ตท.23)รอง ผบ.นทพ. เป็น ผบ.นทพ.

กองทัพบก 

พล.อ.เจริญชัย สินเธาว์ (ตท.23) ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็น รอง ผบ.ทบ พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4  เป็น ผช.ผบ.ทบ พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (ตท.23) มทภ.1 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ (ตท.24) เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น เสธ.ทบ.

พล.ท.ธราพงษ์ มาละคำ (ตท.24)  แม่ทัพน้อยที่ 1 น้องรัก พล.อ.ประวิตร   เป็นที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก 

พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกข์ (ตท.26) รอง มทภ.1 เป็น แม่ทัพภาคที่1 พล.ต.สุริยะ เอี่ยมสุโร (ตท 22) รอง มทภ.3 เป็น มทภ.3


กองทัพอากาศ

 พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ (ตท.22) ผู้ช่วย ผบ.ทอ. เป็น ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา (ตท.23) ผู้ช่วย ผบ.ทอ.เป็น รอง ผบ.ทอ. 
พล.อ.อ.พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี  พัฒนกุล (ตท.24) เสธ ทอ. เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.อ.อ.ณรงค์ อินทรชาติ (ตท.23) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น เสธ.ทอ.

กองทัพเรือ 

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ (ตท 22) ผู้ช่วย ผบ.ทร.เป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ (ตท.23) เสธ.ทร.เป็น รอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข (ตท. 25) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทร. พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ตท.23  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น เสธ.ทร.
พล.ร.ท.อดุง พันธ์เอี่ยม (ตท.23) เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

อ่านต่อhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/213/T_0001.PDF