ผบ.ทสส.ย้ำ เหล่าทัพ-ตร. เกาะติด ปม "นายกฯ 8 ปี -ม็อบ"

ผบ.ทสส.ย้ำ เหล่าทัพ-ตร. เกาะติด ปม "นายกฯ 8 ปี -ม็อบ"

ผบ.ทสส.ย้ำ เหล่าทัพ-ตร. ติดตามสถานการณ์การเมืองภายใน-นอกประเทศ พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบที่จะกิดขึ้น ตลอดจนถึงปม นายกฯ 8 ปี -ม็อบ

วันที่ 8 กันยายน  2565 เวลา 10.00 น.กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ภายหลังการประชุม พล.ท.ธีพงศ์ ปัทมสิงห์ โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้เหล่าทัพติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งในระดับโลกและในระดับภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย โดยยึดกรอบการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งขอบคุณเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน และขอให้ดำรงความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างแน่นแฟ้นและต่อเนื่องตลอดไป

เมื่อถามว่า กำชับให้ติดตามสถานการณ์หากศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยปัญหาวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมถึงความเคลื่อนไหวการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรบ้าง พล.ท.ธีพงศ์ กล่าวว่า ท่านได้กำชับให้ติดตามในทุกๆเรื่องที่เป็นสถานการณ์การเมืองภายในประเทศและนอกประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้านี้