โฆษกรัฐบาลยันมุ่งมั่น ปชช.มีส่วนร่วมทางกฎหมาย ชูแนวคิด "รัฐบาลดิจิทัล"

โฆษกรัฐบาลยันมุ่งมั่น ปชช.มีส่วนร่วมทางกฎหมาย ชูแนวคิด "รัฐบาลดิจิทัล"

โฆษกรัฐบาล ยืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางกฎหมาย นำเสนอนโยบายรัฐบาลเปิด-รัฐบาลดิจิทัล (Open and Digital Government) ในการประชุม GRP15

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ ครั้งที่ 15 (15th APEC Conference on Good Regulatory Practice : GRP15) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพเอเปค 2565 ของไทย ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาและผลักดันนโยบาย GRP ของแต่ละเขตเศรษฐกิจ และเป็นโอกาสให้ไทยนำเสนอบทบาท และแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลเปิดและรัฐบาลดิจิทัล (Open and Digital Government) ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางกฎหมาย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม 15th APEC Conference on Good Regulatory Practice ภายใต้หัวข้อหลัก “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการกฎหมายในช่วงวิกฤติและเตรียมความพร้อมสังคมและเศรษฐกิจในโลกยุคหลังวิกฤติโควิด 19” โดยสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำเครื่องมือด้านกฎหมายที่ดีหรือ Good Regulatory Practices หรือ GRP ทบทวนกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อลดกำแพงทางการค้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า ซึ่งหลายเขตเศรษฐกิจได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการมีกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นสากลมากขึ้น 

“รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายได้ง่าย โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำระบบในรูปแบบ One-stop Shop เพื่อการเข้าถึงกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ law.go.th รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายรัฐบาลเปิดและรัฐบาลดิจิทัล (Open and Digital Government) ทั้งนี้ รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ” นายอนุชา กล่าว