"ชวน" ส่งคำร้องตีความร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ให้ศาลรธน.แล้ว

นพ.สุกิจ เผย ชวน ลงนามหนังสือส่งให้ศาลรธน. ตีความร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.​ หลังตรวจสสอบรายชื่อคำร้องของ นพ.ระวี ครบถ้วนตามข้อบังคับ

         นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร  แถลงว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ฐานะประธานรัฐสภา ได้ส่งคำร้องของ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่และคณะที่ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเข้าชื่อถูกต้อง ครบจำนวน 1 ใน 10  ของจำนวนสมาชิกรัฐสภา

 

           

        นพ.สุกิจ กล่าวด้วยว่า จากลายเซ็น 106 คนมี 3 ลายเซ็นที่ไม่เหมือนกับที่ให้ได้กับรัฐสภาก่อนหน้านี้ จึงส่งกลับไปให้เจ้าตัวยืนยัน ปรากฏว่ามีการยืนยันกลับมา 2 ลายเซ็น จึงเหลือรายชื่อของผู้เข้าชื่อ105คน ถือว่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 ประกอบ 148และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่ 14 ดังนั้นวันนี้ประธานรัฐสภาได้ลงนามในคำร้อง เพื่อส่งหนังสือดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในเย็นวันนี้ (31 สิงหาคม) ขณะเดียวกันได้ส่งหนังสือไปยัง นพ.ระวีและนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป.