คนอุดรฯ หนุน "สุดารัตน์" นั่ง "นายกฯ" ชอบ แจกเดือน3พัน เป๋าตุง หายจนใน3ปี

คนอุดรฯ หนุน "สุดารัตน์" นั่ง "นายกฯ" ชอบ แจกเดือน3พัน เป๋าตุง หายจนใน3ปี

ชาวอุดรฯ นับหมื่น! แห่ฟัง "สุดารัตน์" นำทัพไทยสร้างไทยเปิดตัว ผู้สมัคร ส.ส. 7 เขต เสียงเชียร์กระหึ่ม ให้เป็น ”นายกคนอีสาน” เผย มั่นใจฝีมือ ผลงาน 30 ปี ทำงานยากสำเร็จ ชู บำนาญประชาชน-เรียนฟรีจบ ป.ตรี-เป๋าตุง หายจนใน3ปี

ที่ลานคนเมือง อ.บ้างดุง จ.อุดรธานี พรรคไทยสร้างไทย นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น นายประวัฒน์ อุตตะโมช พร้อมทั้งนายสุพันธุ์มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรม ร่วมเปิดตัวผู้สมัครจังหวัดอุดร 7 เขตเลือกตั้ง และเปิดงาน  “มหกรรมอุดร…ม่วนชื่น” ซึ่งถือเป็นการจัดงาน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อเนื่อง เป็นการคืนความสุขพร้อมการสร้างรายได้ให้ชาวอุดร โดยอาศัยพลัง Soft power มาต่อยอดสินค้า OTOP ในแต่ละชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  

คุณหญิงสุดารัตน์ ขึ้นเวที ท่ามกลางประชาชนมาร่วมรับฟังอย่างล้นหลามนับหมื่นคนประกาศพลิกฟื้นเศรษฐกิจอีสาน โดยกล่าวว่า ตนในฐานะลูกอีสาน ขอทำให้พี่น้องชาวอีสานกระเป๋าตุงภายใน 3 ปี ซึ่งได้การต้อนรับอย่างดียิ่งจากชาวอุดรฯ ต่างส่งเสียงเชียร์กระหึ่มให้เป็นนายกคนอีสาน

คนอุดรฯ หนุน \"สุดารัตน์\" นั่ง \"นายกฯ\" ชอบ แจกเดือน3พัน เป๋าตุง หายจนใน3ปี

โดยชาวบ้านเปิดเผยว่ามั่นใจในความรู้ความสามารถ ที่ทำงานให้ประชาชนมา 30 ปี โดยเป็นนักการเมืองที่มีผลงานเด่นชัด จึงต้องการสนับสนุนให้เป็น 

นายกรัฐมนตรีของชาวอีสาน ที่จะนำประเทศให้รอดได้ เพราะซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน และเชื่อว่าสามารถประสานทุกฝ่าย เพื่อยุติวิกฤติความขัดแย้งที่เป็นปัญหาของประเทศมาเกือบ 20 ปี ให้มาร่วมทำงาน เพื่อประชาชนได้ 

คนอุดรฯ หนุน \"สุดารัตน์\" นั่ง \"นายกฯ\" ชอบ แจกเดือน3พัน เป๋าตุง หายจนใน3ปี

รวมทั้งชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยทั้งบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี และนโยบายสินค้าเกษตรราคาดี ฯลฯ

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า “ดิฉันจะจับมือร่วมทำงานร่วมกับพี่น้องอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทำเกษตรแบบแม่นยำ รวมทั้งการทำการแปรรูป ทำตลาดให้เกษตรกร สร้างกลไกให้เกษตรกรกำหนดราคาสินค้าของตนเองได้ เพื่อให้สินค้าเกษตรราคาดี โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารส่งออกไปทั่วโลก

เฉพาะจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ที่จะสามารถสร้างให้เป็น”เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการค้าชายแดน” ด้วยการเชื่อมรถไฟความเร็วสูง เป็นศูนย์การแพทย์ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และที่สำคัญจังหวัดอุดรธานี จะต้องมีมหาวิทยาลัยอุดรธานี เพื่อรองรับการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่อีสานตอนบน และเป็นศูนย์กลางการศึกษาให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาว ได้เข้ามาศึกษาในจังหวัดอุดรธานี 

คนอุดรฯ หนุน \"สุดารัตน์\" นั่ง \"นายกฯ\" ชอบ แจกเดือน3พัน เป๋าตุง หายจนใน3ปี

นอกจากนี้ ในงานมหกรรม “ม่วนชื่น…อุดร” ณ.อำเภอบ้านดุง ได้เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในเขต4 คือ นายโชคเสมอ คำมุงคุณ ซึ่งถือเป็นขวัญใจของพี่น้องชาวบ้านดุง เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง  และเป็นอดีตเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเปิดว่าที่ผู้สมัคร ส.ส เขตจังหวัดอุดรธานีอีก 7 เขต

นายโชคเสมอ กล่าวว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา จังหวัดอุดรธานี เช่นการส่งเสริมการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ระหว่างภูมิภาคอินโดจีน โดยเฉพาะการมีศูนย์พักขนถ่ายสินค้าในจังหวัดอุดรธานี พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านตลาดวิชาการภายในภูมิภาคอินโดจีนและประชาคมโลก 

รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ประจำภูมิภาค นอกจากนี้ ตั้งใจจะพัฒนาโครงข่ายด้านการคมนาคม เพื่อลดปัญหาการจราจรที่แออัด ในตัวเมือง