“ชัชชาติ”ให้ความมั่นใจภาคธุรกิจ-กทม.พร้อมรับนักท่องเที่ยว

“ชัชชาติ”ให้ความมั่นใจภาคธุรกิจ-กทม.พร้อมรับนักท่องเที่ยว

“ชัชชาติ”ให้ความมั่นใจภาคธุรกิจ กทม.พร้อมรับนักท่องเที่ยว สถานการณ์โควิดดีขึ้น ยา-วัคซีนพร้อม ชูเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน เล็งใช้มาตรการ Land Tax จูงใจเอกชนให้ที่ดินเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวในงาน Thailand Focus 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนหนึ่งว่า กรุงเทพฯพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว และธุรกิจจากทั่วโลกแล้ว สถานการณ์โควิดในกรุงเทพดีขึ้น ระบบสาธารณสุขมีความพร้อมทั้งการครองเตียง และยาฟาวิพิราเวีย โมลนูพิราเวียร์ สามารถรองรับได้หากมีการแพร่ระบาด ขณะที่คนกรุงเทพมีอัตรารับวัคซีนสูง

โดยเมื่อกล่าวถึงกรุงเทพคนมักจะนึกถึงการจัดการขยะหรือปัญหารถติด ไม่บ่อยครั้งนักที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับกรุงเทพ อย่างไรก็ตามปี 2566 เราได้รับงบประมาณ 69,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.48 ของงบประมาณประเทศไทย ขณะที่กรุงเทพมีประชากร 8.43 ล้านคน สัดส่วนร้อยละ 12 ของประชากรไทย 69.8 ล้านคน

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ขนาด 1,569 ตารางกิโลเมตร มีเศรษฐกิจร้อยละ 32 ของจีดีพีไทย ประกอบด้วย 7 กลุ่มหลัก ค้าส่งค้าปลีก ราชการ อาหารและที่พัก ข้อมูลและการสื่อสาร การเงินและประกันภัย โรงงานผลิต และการเดินทาง สำหรับโครงสร้างพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เรามีหลากหลายครบครัน มีพื้นที่อาคารสำนักงาน 8.2 ล้านตารางเมตร อัตราค่าเช่น 44 ล้นดอลล่าห์สหรัฐ/ตารางฟุต/ปี เมื่อเทียบกับฮ่องกง 240 ดอลล่าห์สหรัฐ และสิงคโปปร์ 113 ดอลล่าห์สหรัฐ
 

ส่วนจำนวนแรงงานมี 5.6 ล้านคน มีแรงงานต่างด่าวนสัดส่วนร้อยละ 9.5 ค่าครองชีพของคนกรุงเทพอยู่อันดับที่ 106 ของโลก และระบบสาธารณสุขช่วงโควิด อันที่ 28

“กรุงเทพมีจุดเด่นที่ความแตกต่างหลากหลายของสังคม วัฒนธรรม ที่สามารุอยู่ร่วมกันได้ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่เมืองกรุงเทพควรจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เช่น กฎหมายและระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจ การคอรัปชัน ความสามารถภาษาอังกฤษ และทักษะแห่งอนาคต”
 

นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับด้านคุณภาพชีวิต กรุงเทพมีปัญหาฝุ่น PM2.5 ปัญหาจราจร และพื้นที่สีเขียวน้อยเฉลี่ย 1 ตารางเมตรต่อคน เทียบกับ 9 ตารางเมตรต่อคนตามเกณฑ์ขององค์กรอนามัยโลก ซึ่งอาจจะนำแนวทาง Land Tax มาใช้เพื่อจูงใจเอกชนนำที่ดินให้สาธารณะประโยชน์เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพติดอันดับ 1 เมืองน่าท่องเที่ยวสุดในโลก แต่ติดอันดับ 98 เมืองคุณภาพชีวิตที่ดี สะท้อนว่ากรุงเทพเหมาะสำหรับการพำนักระยะสั้น ตนวางเป้าหมายจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยสำหรับทุกคน ผ่าน 9 แนวทาง ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย การเดินทาง การจัดการ โครงสร้างพื้นที่ฐาน เศรษฐกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ บนกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจกรุงเทพ พร้อมมุ่งเน้นเศรษฐกิจดิจิทัล การท่องเที่ยวและสุขภาพ รวมถึงการจัดประสัมมนา และการเชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี

“ผมมีภารกิจ 4 ข้อในการทำให้กรุงเทพเป็นเมืองสำหรับทุกคน 1.การเพิ่มประสิทธิภาพ 2.พัฒนาคุณภาพชีวิต 3.สร้างโอกาส และ4.การสร้างความเชื่อมั่น นอกจากนี้การเปิดกรุงเทพยังหมายถึงความโปร่งใสด้านข้อมูลข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณในเว็บไซต์ และการนำแพลทฟอร์มเทคโนโลยี เช่น ทราฟฟี่ฟองดู มาแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม และยังสามารถเพิ่มความโปร่งใสแก้ปัญหาคอรัปชันได้ด้วย”