"ม็อบ3นิ้ว" ขอศาลฯ ตีความ 8ปีนายกฯ เสร็จ 24ส.ค. หรือสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

"ม็อบ3นิ้ว" ขอศาลฯ ตีความ 8ปีนายกฯ เสร็จ 24ส.ค. หรือสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

"แกนนำม็อบ3นิ้ว" พร้อมเครือข่าย ขยับ ออกแถลงการณ์ วาระ "8ปี นายกฯ" ชี้ "ประยุทธ์" อยู่ในตำแหน่ง ตั้งแต่ 24 ส.ค.57 ขอ "ศาลรัฐธรรมนูญ" วินิจฉัยให้เสร็จ 24ส.ค.นี้ ไม่เช่นนั้น ให้มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ จี้ ตัดอำนาจส.ว. เลือกนายกฯ

แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม พร้อมเครือข่าย เดินทางจากบริเวณสนามหลวงมายังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่ออ่านแถลงการณ์ต่อกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงกลาโหม ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบกำหนด 8 ปี ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ ระบุว่าเป็นเวลากว่า 8 ปี ที่รัฐบาลวางกลไกสืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อ แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 บัญญัติถึงวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ในมาตรา 158 วรรค 4 ว่า นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้  ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง และมาตรา170 วรรคสอง บัญญัติว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดตามมาตรา 158 วรรค 4 ด้วย

\"ม็อบ3นิ้ว\" ขอศาลฯ ตีความ 8ปีนายกฯ เสร็จ 24ส.ค. หรือสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 และรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 264 บัญญัติว่า ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จึงถือว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องสิ้นสุดลงในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันครบกำหนด 8 ปี ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

เราขอส่งสารไปยังประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลมีคำวินิจฉัยประเด็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 มิเช่นนั้น ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ

\"ม็อบ3นิ้ว\" ขอศาลฯ ตีความ 8ปีนายกฯ เสร็จ 24ส.ค. หรือสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

พร้อมกันนี้ ขอให้รัฐสภาเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญปรับลดอำนาจของวุฒิสภา ในมาตรา 272 เพื่อตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง โดยกลุ่มราษฎร มีข้อเรียกร้องเฉพาะกาลก่อนการเลือกตั้งดังต่อไปนี้ คือ 1. พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันที 2.หาก พล.อ.ประยุทธ์  ไม่ยอมลงจากอำนาจศาลธรรมนูญต้องมีคำวินิจฉัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 และ 3.ให้รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง