จับตา "สภาฯ" ถกร่างพ.ร.ป.งบฯ66 ถก งบกลาโหมต่อเนื่อง วันนี้

จับตา "สภาฯ" ถกร่างพ.ร.ป.งบฯ66 ถก งบกลาโหมต่อเนื่อง วันนี้

"สภาฯ" ถก ร่างพ.ร.บ.งบฯ66 วารสอง วันแรก กว่า 14 ชั่วโมง ผ่านไปแค่ 7มาตรา วันนี้ จับตา อภิปราย "งบกระทรวงกลาโหม" ต่อเนื่อง

           ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185ล้านล้านบาท วาระสอง เมื่อ 17 สิงหาคม ว่า สามารถผ่านการพิจารณา ไปได้ทั้งสิ้น 7 มาตรา และผ่านการพิจารณามาตราว่าด้วยงบกลาง, งบสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ

 

           ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้เข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงกลาโหม ซึ่งกมธ.ที่อภิปรายได้เน้นขอให้ปรับลดในโครงการการจัดหารถประจำตำแหน่ง รวมวงเงิน 554.3 ล้านบาท และ การจัดซื้อเครื่องบินรบ F35A ที่พบว่ายังไม่มีความจำเป็น อย่างไรก็ดีการอภิปรายในส่ววนของงบประมาณกระทรวงกลาโหมนั้น ยังไม่แล้วเสร็จและจะอภิปรายต่อในวันนี้ (18 สิงหาคม) เบื้องต้นยังมีสมาชิกที่ขออภิปรายอีกเป็นจำนวนมาก

 

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในภาพรวมของการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบฯ 66 ในวันแรกนั้น ได้ใช้เวลารวม กว่า 14 ชั่วโมง ทั้งนี้ยังเหลือมาตราที่ต้องพิจารณาอีก  33 มาตรา.