"ศิริกัญญา" ชำแหละงบ ป.ย.ป. ชี้ผลงาน-ยุทธศาสตร์ชาติตกเป้า ควรยุบ

"ศิริกัญญา" ชำแหละงบ ป.ย.ป. ชี้ผลงาน-ยุทธศาสตร์ชาติตกเป้า ควรยุบ

"ส.ส.ก้าวไกล" ชำแหละ งบ ป.ย.ป. พบผลงานยุทธศาสตร์ชาติตกเป้า 5 ปี ทำงานคืบ 17% แฉ งานสร้างปรองดอง เพิ่งตั้งงบปีแรกเพื่อเริ่มศึกษา จี้ให้ยุบ

          เมื่อเวลา 18.00 น. การประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท วาระสอง ได้เข้าสู่งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ ซึ่ง กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาปรับลดงบประมาณลง 190 ล้านบาท คงเหลือ 22,462 ล้านบาท 

 

 

          ทั้งนี้การอภิปรายได้ทักท้วงถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในภารกิจของการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ภายใต้สำนักนายกฯ ที่พบว่าการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับความสำเร็จ

 

          ทั้งนี้ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า สำนักงาน ป.ย.ป. ก่อตั้งมาแล้ว 5 และรายงานความสำเร็จของงานตลอด5 ปีอยู่ที่ 17.85%  ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติตกเป้าใครต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้พบว่าเป้าหมายการสร้างความสามัคคีปรองดอง พบว่าในปี2566 เป็นปีแรกที่ตั้งงบประมาณเพื่อเริ่มการศึกษา สร้างความสามัคคีปรองดองว่าจะทำอย่างไร  นอกจากนั้นการตั้งงบประมาณยังมีความน่าสงสัย อาทิ งบบุคลากรเพิ่มขึ้น 75% ทั้งที่ผ่านมาจ้างข้าราชการไปเพียง 29 คน จากการอนุมัติอัตราจ้าง 55 คน , การกำหนดหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับป.ย.ป. จำนวน 7 ล้านบาท  ซึ่งปี 2564 ตั้งงบไว้ 5.4 ล้านบาท แต่เบิกจ่ายไปเพียง 30% และปี 2565 ตั้งงบไว้ 5 ล้านบาท เบิกจ่ายไม่ถึง 5 แสนบาท นอกจากนั้นพบว่าตั้งค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร 2.7ล้านบาท 

 

          “ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สูงถึง  1.2ล้านบาท เมื่อดูรายละเอียยดพบว่าเป็นค่าจัดเฟซบุ๊คไลฟ์ คลับเฮาส์ ครั้งละ 5หมื่นบาท และพบว่าจ้างอินฟูอินเซอร์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง ราคา 2  แสนบาท นอกจากนั้นยังมีงบติดตามประเมินผล จำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งสูงถึง 5% ของงบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้ถึงเวลาพิจารณาที่จะยุบเลิก ป.ย.ป.” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว

 

          นอกจากนั้นยังมีประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับงบราชการลับ โดยนายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท อภิปรายขอปรบลดงบประมาณลง 1% พร้อมตั้งคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบ งบราชการลับของหน่วยงาน  รวม19 รายการ รวมงบประมาณ กวว่า 558 ล้านบาท เช่น งบลับสำนักเลขาธิการนายกฯ ตั้งไว้ 60 ล้านบาท , สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)  50 ล้านบาท, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 232 ล้านบาท, งบลับของกรมศุลกากร 15 ล้านบาท ,กรมสรรพสามิต 12 ล้านบาท , กรมสรรพากร 10 ล้านบาท,  กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10 ล้านบาท , กระทรวงแรงงาน 2 ล้านบาท  ตนข้อตั้งคำถามว่ากมธ.ได้พิจารณาตัดลดงบประมาณหรือไม่