"ฝ่ายค้าน" ได้ที ตะเพิด "ประยุทธ์" ชี้จัดงบ66 ทิ้งทวน-เอื้อประโยชน์การเมือง

"ฝ่ายค้าน"  ได้ที ตะเพิด "ประยุทธ์" ชี้จัดงบ66 ทิ้งทวน-เอื้อประโยชน์การเมือง

"พริษฐ์" แกะรอย งบ66 ซัดจัดสรรเพื่อประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประชาชน ยกเคสซ่อมถนน-แหล่งน้ำ เอื้อ2 พรรคใหญ่ ด้าน "พิเชษฐ์" ตะเพิด "นายกฯ" ก่อน24สิงหา - "จิรายุ" ชี้ทำงบแบบทิ้งทวน

             ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท วาระสอง เป็นวันแรกว่า ในการพิจารณามาตรา 4 ว่าด้วยภาพรวมของงบประมาณ ที่กำหนดไว้เป็นวงเงินจำนวน 3.185 ล้านล้านบาท กมธ.และส.ส. อภิปรายขอปรับลดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยว่า เป็นการจัดสรรงบประมาณที่มุ่งตอบโจทย์และผลประโยชน์ทางการเมือง โดยจัดสรรงบแบบกระจุกให้เฉพาะพื้นที่ เฉพาะจังหวัดที่มีรัฐมนตรี และส.ส.ของพรรครัฐบาลเท่านั้น

 

 

             ทั้งนี้ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกพรรคก้าวไกล ฐานะกมธ.ฯ อภิปรายให้ปรับลดงบประมาณ 5% พร้อมให้เหตุผลว่างบประมาณ 3.185 ล้านล้านบาท พบว่าปัญหาใหญ่ คือ การใช้เงินผิดจุด ไม่ตอบโจทย์ ไม่จำเป็นและไม่เป็นธรรม เพราะตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ภาพกว้าง ภาพใหญ่  ภาพไกล และภาพรวม โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณไม่มองภาพกว้างของคนทั้งประเทศ ผ่านการจัดสรรงบประมาณไปสู่โครงการต่างๆ อย่างเป็นธรรม เช่น โครงการถนนและโครงการน้ำกว่า 50% ของงบลงทุน พบว่างบกระจุกตัวบางจังหวัดงบซ่อมถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท  7 จังหวัด ที่ได้งบสูงสุดมียอดรวมถึง 25%ของงบทั้งประเทศ  ขณะที่งบน้ำพบว่า 7 จังหววัดที่ได้งบสูงสุด มียอดรวม36% ของงบทั้งประเทศ

 


 

             นายพริษฐ์ อภิปรายด้วยว่า งบซ่อมถนน แม้ว่าพรรคต้นสังกัดของรมว.คมนาคม จะมีส.ส.เขต 34% ของทุกจังหวัด  แต่เมื่อดูใน 7 จังหวัดที่ได้งบสูงสุด มีส.ส.เขตที่คิดเป็น 100% งบปรบปรุงแหล่งน้ำ แม้พรรคต้นสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส.ส.เขต 21% ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่เฉพาะ 7 จังหวัดที่ได้งบสูงสุด มีส.ส.เขต 43% 

"ฝ่ายค้าน"  ได้ที ตะเพิด "ประยุทธ์" ชี้จัดงบ66 ทิ้งทวน-เอื้อประโยชน์การเมือง

             “มีคำถามว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณคำนึงถึงความเดือดร้อนอย่างเป็นธรรม หรือจัดสรรงบบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางการเมือง ทั้งนี้การจัดสรรงบทำแบบเบี้ยหัวแตก จัดสรรงบให้โครงการเล็กๆ ที่ได้ทำมากกว่าทำแล้วแก้ปัญหา โดย  70% เป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า 100 ล้านบาท  นอกจากนั้นยังพบว่าเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น เพิ่มหนี้สาธารณะและไม่คำนึงถึงปัญหาในอนาคต เช่น การเพิ่มเงินประกันสังคมให้   1.6% ทั้งที่จะมีผู้ประกันตนเพิ่ม  3.6% “ นายพริษฐ์ กล่าว

             ขณะที่พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ อภิปรายให้ปรับลดงบประมาณ เนื่องจากพบว่ามีการจัดสรรงบที่กระจุกตัวในพื้นที่ที่รัฐมนตรีของรัฐบาล และส.ส. ในสังกัดรัฐบาลเท่านั้น ส่วน พื้นที่ที่ไม่มีส.ส. อยู่ตามยถากรรม

 

             ส่วนนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย อภิปรายพร้อมเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลาออกจากตำแหน่ง ก่อนที่จะถึงวันครบวาระ 8 ปีที่ดำรงตำแหน่งนายกฯ ในวันที่ 24 สิงหาคม เพราะที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้ประเทศ และเป็นรัฐบาลที่ก่อหนี้สูงสุด ส่วนรัฐบาลที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินต่อ เป็นความน่าสงสาร เพราะต้องกู้เงินเพื่อมาชดใช้หนี้ของคณะรัฐประหาร

 

"ฝ่ายค้าน"  ได้ที ตะเพิด "ประยุทธ์" ชี้จัดงบ66 ทิ้งทวน-เอื้อประโยชน์การเมือง

             ทางด้าน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ขอเสนอตัดงบประมาณแผ่นดิน 29% เพราะไม่ต้องการให้ไปกู้หนี้เพิ่ม เพราะสภาพรัฐบาลขณะนี้อยู่ในภาวะบักโกรก ไส้แห้ง ตูดขาด เตรียมตัวเก็บกระดูกลอยอังคารเศรษฐกิจไทย แต่เมื่อดูการจัดงบรายจ่ายปี2566 ไม่เคยเห็นอะไรน่าเกลียดเท่านี้มาก่อน เป็นการจัดงบแบบทิ้งทวน เทกระจาด อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงบกระจุกตัวเป็นว่าเล่น อาทิ งบปรับปรังแหล่งน้ำ กรมชลประทาน ไปลงที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ มากเป็นพิเศษ หรือกรมการข้าว เดิมเคยได้งบต่อปีที่ 3,000 ล้านบาท แต่ปีนี้พุ่งไปที่ 17,000ล้านบาท แต่ข้าวไทยกลับสู้เวียดนามไม่ได้.

 

"ฝ่ายค้าน"  ได้ที ตะเพิด "ประยุทธ์" ชี้จัดงบ66 ทิ้งทวน-เอื้อประโยชน์การเมือง