"นิกร" โต้ "กกต." เสียงข้างน้อย "พ.ร.ป.พรรคการเมือง" ทำรอบคอบ ไม่ขัดรธน.

"นิกร" โต้ "กกต." เสียงข้างน้อย "พ.ร.ป.พรรคการเมือง" ทำรอบคอบ ไม่ขัดรธน.

"นิกร" บอก "กกต." เห็นแย้ง แต่สรุป ไม่ทักท้วง ร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง ต้องส่งให้ "นายกฯ" ภายใน3 วัน พร้อมแจง "ไพรมารี่" ในร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองทำรอบคอบ

        นายนิกร จำนง ส.ส.บัญญชีรายชื่อ ฐานะอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ... รัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตอบกลับความเห็นต่อร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ... โดยกกต. เสียงข้างมากไม่มีข้อทักท้วง แต่ กกต. เสียงข้างน้อย มีข้อทักถ้วงว่ามาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา10 ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 45 มาตรา 90 และมาตรา 258(ก)(2) เนื่องจากสมาชิกพรรคการเมืองไม่มีส่วนร่วมพิจารณาด้วยอย่างแท้จริง ว่า การตอบกลับดังกล่าวถือว่า กกต.ไม่มีข้อทักท้วงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา132 (2)  ขั้นตอนต่อไป คือ ประธานรัฐสภาต้องส่งให้นายกฯ ภายใน 3 วันเพื่อเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งนายกฯ ต้องพักร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองไว้ 5 วัน ตามรัฐธรรมนูญหากมีสมาชิกรัฐสภาเข้าช่ือส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ

 

        นายนิกร กล่าวย้ำกว่า ในมาตราที่กกต. เสียงข้างน้อยทักท้วงนั้น เป็นประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาผู้สมัครส.ส. ของพรรคการเมือง ตนยืนยันว่า กมธ. พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่มีประเด็นขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคนั้นได้ถูกกำหนดไว้ในขั้นตอนของการเข้ามาเป็นกรรมการสรรหา ซึ่งมาจากสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดมากกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผู้เห็นชอบว่าที่ผู้สมัครส.ส. เท่ากับว่าประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

 

 

        นายนิกร กล่าวด้วยว่าสำหรับร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งประธานรัฐสภาส่งให้ กกต. แล้ววันนี้ (16 สิงหาคม) ตนเชื่อว่า กกต.จะตอบกลับมาในลักษณะเดียวกัน  คือ ไม่ทักท้วงทุกมาตรา เพราะร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง เป็นฉบับของกกต. และทุกคำเป็นของกกต.เสนอมา 

        “ผมเชื่อว่าการตอบกลับจะไม่มีเสียงข้างน้อยด้วยซ้ำ เพราะมาจากกกต.ทุกถ้อยคำทุกมาตรา” นายนิกร กล่าว