"นิกร" ชี้ปมล้มโหวตกม.ลูก "กลไกรัฐสภา-ทำได้" แนะ "หมอระวี’"ร้องศาลรธน

"นิกร" ชี้ปมล้มโหวตกม.ลูก "กลไกรัฐสภา-ทำได้" แนะ "หมอระวี’"ร้องศาลรธน

"นิกร" แจงขั้นตอนก.ม.ลูก กลับไปใช้ร่างแรกสูตรหาร 100 ฉบับครม. ชี้ปมล้มโหวตเป็นกลไกรัฐสภา-ทำได้ พร้อมแนะ ‘หมอระวี’ รวบรวม 73 รายชื่อยื่นศาลรธน.ร้องเพื่อสิ้นข้อสงสัย

ที่รัฐสภา นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่. …) พ.ศ. … กล่าวถึงกรณีที่องค์ประชุมร่วมรัฐสภาไม่ครบจนทำให้ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ต้องตกไป ว่า เมื่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างพ.ร.ป.ฯไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 180 วัน ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างพ.ร.ป.ฯร่างแรกที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.)

นายนิกร กล่าวว่า ประเด็นองค์ประชุมไม่ครบนั้น เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยกลไกของรัฐสภา โดยหวังให้กลับไปใช้ใช้ร่างเดิมที่หารด้วย 100

ดังนั้นฝ่ายที่ใช้วิธีการวอร์คเอ้า ก็เป็นกรณีที่ทำได้ เพราะไม่เห็นชอบด้วย เนื่องจากเห็นว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ แม้กรรมาธิการ (กมธ.) เสียงข้างมากสนับสนุนหาร 100 ก็ยังแพ้กมธ.เสียงข้างน้อยที่แก้ไขไปเป็นหาร 500 ส่วนสมาชิกรัฐสภาที่เคยลงคะแนนเห็นชอบในร่างหาร 500 มาแต่เดิมแล้ว แต่กลับไม่แสดงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุมนั้น เพราะคงปัญหาในการคำนวณ หรืออาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หากจะตกไปทั้งฉบับแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่ก็กลัวว่าจะไม่ทันกาล จึงเลือกวิธีให้กลับไปใช้ร่างหลักแรกที่รับมา

นายนิกร กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ต้องส่งให้คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะองค์กรอิสระให้ความเห็นกลับมาภายใน 10 วัน เชื่อว่ากกต.จะไม่มีความเห็นแย้ง ก่อนที่ส่งให้นายกรัฐมนตรี รอไว้ 5 วัน เพื่อดูว่าใครจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ตนขอแนะนำนพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ รวบรวบมื่อ 73  รายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ เพื่อประชาชนจะได้สิ้นข้อสงสัย เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ก็นำขึ้นทูลเกล้าฯเสนอเพื่อลงพระปรมาภิไธยต่อไป.