"ชวน" ของดวิจารณ์ คนไม่ร่วมประชุม ชี้เป็นเหตุผล-ทำให้ร่างพ.ร.ป.ตกไป

"ชวน" ของดวิจารณ์ คนไม่ร่วมประชุม ชี้เป็นเหตุผล-ทำให้ร่างพ.ร.ป.ตกไป

เปิดประชุมรัฐสภา ช้า 1 ชั่วโมง "ชวน"ขอสมาชิกรัฐสภางดวิจารณ์ ไม่มาประชุมเพราะขี้เกียจ แจงเป็นเหตุผลเพราะต้องการให้ร่างพ.ร.ป.ตกไป

        ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมร่วมรัฐสภา วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... วาระสอง โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

 

        ทั้งนี้ก่อนเปิดประชุม นายชวน กล่าวว่าขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ให้ครบถ้วน เพราะเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณา ทั้งนี้การทำงานของรัฐสภาช่วง 3 ปีเศษเด้วยดี เพราะร่วมมือกัน อาจมีความเห็นขัดแย้งกัน  ขอให้ร่วมดำเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนผลจะเป็นอย่างไร เป็นความเห็นเสียงข้างมาก คนไม่มาประชุมเป็นเหตุผลอย่าวิจารณ์ เพราะจะเข้าใจผิด ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะความขี้เกียจ แต่เป็นความเห็นทางกฎหมายที่อยากให้กฎหมายตกไปด้วยวิธีที่ไม่ให้ครบองค์ประชุม วันนี้ เป็นวันสุดท้ายอย่าให้มีปัญหา

        นายชวน ยังกล่าวตอบคำถามถึงการส่งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ว่า ได้ส่งไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม

 

        จากนั้น เวลา 10.09 น.​นายชวน ได้กล่าวเปิดประชุม หลังมีสมาชิกลงชื่อร่วมประชุมครบแล้ว  มีส.ว.  165 คน  และ ส.ส. 200 คน ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดเวลานัดประชุม 09.00 น. กว่า 1ชั่วโมง และเข้าสู่การตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติมาตรา 24/1 ว่าด้วยวิธีการและขั้นตอนการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยจำนวน 500 คนหาค่าเฉลี่ยส.ส.พึงมี.