"พีระพันธุ์" ซัด "นักเล่นเกม" โหน วาระ8ปี นายกฯประยุทธ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

"พีระพันธุ์" ซัด "นักเล่นเกม" โหน วาระ8ปี นายกฯประยุทธ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

"พีระพันธุ์" บอก วาระ8ปีนายกฯ จบที่ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ปมจำกัด8ปี ไม่ใช่คุณสมบัตินายกฯ ซัด พวกนักเล่นเกม โหนประเด็นเพื่อประโยชน์ตัวเอง พร้อมประเมินประชุมรัฐสภา15สิงหา ส่อล่ม เหตุมีคนส่งสัญญาณ ชี้ขัดจริยธรรมร้ายแรง

          นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็น ต่อวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ว่า ตามหลักรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ เรื่องวาระ 8 ปีของนายกฯ มีเกณฑ์กำหนดไว้ แต่ปัญหาคือ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่กำหนดวันเริ่มต้นนับหนึ่งของ 8ปีไว้ว่าให้เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อใด  จึงทำให้ประเด็นกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของนักเล่นเกมที่จะตีความมาตรา 158 วรรคสี่ให้เป็นไปอย่างที่ตนคิดเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชน  

 

          นายพีระพันธ์ ระบุด้วยว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ดังนั้น โดยหลักการ คณะรัฐมนตรีชุด คสช. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 แล้ว แต่รัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 264  บัญญัติ ให้ ครม.ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 เป็น ครม.ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2560  จึงทำให้ ครม.ชุด คสช. เป็น ครม.ต่อไป และ พล.อ.ประยุทธ์  เป็นนายกฯ ต่อไปเช่นกัน และตามความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 264 นั้น คณะรัฐมนตรีชุด คสช. เปลี่ยนสภาพมาเป็น ครม.ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 แล้ว แต่จะเริ่มนับ 8 ปี จากวันที่ 24 สิงหาคม 2557 หรือจากวันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

        "ประชาชนเคยให้ความหวังกับการเลือกตั้งปี 2562 สุดท้ายทั้งพรรคหลักพรรครองแปรสภาพเป็นนักกีฬามาเล่นเกม หัวหน้าทีมก็มีความสุขกับการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและการยกยอปอปั้นจากบรรดาคนรอบข้าง คิดว่าการเมืองมีเพียงแค่ “เงิน” กับ “อำนาจ” แต่ที่เลวร้ายที่สุดคือการใช้บ้านเมืองเป็นสนามเล่นเกม โดยมีประชาชนเป็นผู้รับเคราะห์ เรื่องเหล่านี้กำลังกินลึกเข้าไปในหัวใจของประชาชน ผมเชื่อว่าเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะร่วมกันให้บทเรียนสั่งสอนครั้งใหญ่ครับ สำหรับผม เรื่องนี้เป็นเพราะความไม่ชัดเจนของการเขียนรัฐธรรมนูญ สุดท้ายจะต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ" นายพีระพันธุ์ ระบุ 


   

       นายพีระพันธุ์ ระบุด้วยว่า ประเด็น  8 ปี ตามมาตรา 158 วรรคสี่ เป็นเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติการเป็นนายกฯ ทั้งนี้เงื่อนไขของที่มมานายกฯ นั้นกำหนดไว้ในมาตรา 159 ซึ่ง เป็นคนละเรื่องกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามมาตรา 158 วรรคสี่  และเมื่อมีบทเฉพาะกาล มาตรา 264 บัญญัติไว้ ทำให้ ครม. ชุด คสช. ถูกยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว  ที่สำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 ก็ไม่ได้เขียนไว้ว่า การนับระยะเวลา 8 ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกตามรัฐธรรมนูญ 2560 นั้นให้เริ่มนับจากการได้รับเลือกจากรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 2560 หรือให้นับจากเมื่อใด ทุกคำตอบจึงอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

            นายพีระพันธุ์ ยังระบุถึงการประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 15 สิงหาคม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ.... วาระสองต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าการประชุมจะล่มอีก 

 

          "เท่าที่ทราบมีคำสั่งมาเรียบร้อยแล้วว่าให้บรรดา ส.ส. และ ส.ว. นักเล่นเกมในอาณัติ ไปลงชื่อแล้วให้กลับบ้านได้ เพื่อใช้หลักเกณฑ์ของกฎหมายเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เป็นการครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ส. และ ส.ว. ในอาณัติ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และ ส.ว. ที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 114 และเป็นการผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างร้ายแรง" นายพีระพันธุ์ ระบุ