"สุรนันทน์" ลุยเปิดศูนย์ประสานงาน พระโขนง-บางนา ลุยรับฟังปัญหาชุมชน

"สุรนันทน์" ลุยเปิดศูนย์ประสานงาน พระโขนง-บางนา ลุยรับฟังปัญหาชุมชน

"สุรนันท์" ดึง "ตรีสิทธิ์" อดีตส.ก. เปิดศูนย์ประสานงานพรรคสร้างอนาคตไทย พระโขนง-บางนา ลุยฟังปัญหาข้อเสนอชุมนุม ก่อนกำหนดนโยบายแก้ปัญหาคนเมือง

         นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ฐานะประธานภาคกรุงเทพ ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานพรรค เขตพระโขนง - บางนา  โดยมีนายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ เป็นผู้ประสานงานพรรคในพื้นที่

 

            ทั้งนี้นายตรีสิทธิ์เป็นอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 3 สมัย และเป็นทนายความที่ดูแลประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการพัฒนาเขตพระโขนง-บางนา ไม่ว่าจะเรื่องการใช้ที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ การประสานงานการระบายน้ำ และการรักษาคูคลอง ตลอดจนการรักษาศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ของชุมชน

 

"สุรนันทน์" ลุยเปิดศูนย์ประสานงาน พระโขนง-บางนา ลุยรับฟังปัญหาชุมชน

         ทั้งนี้ในการเปิดศูนย์ประสานงาน นายสุรนันทน์ได้รับฟังข้อเรียกร้องปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่มีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาปากท้อง และทิศทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศ โดยต้องการทางเลือกใหม่  ต้องการผู้แทนราษฎรที่เป็นปากเป็นเสียงให้ได้อย่างแท้จริง และฝากดูแลปัญหาเฉพาะพื้นที่ เรื่องการแก้ไขปัญหาจราจร การพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ และสนามกีฬา ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ทางเดินริมคลองให้มีความร่มรื่น มีต้นไม้ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้

 

              นายสุรนันทน์ กล่าวว่า การได้พูดคุยกันในวันนี้ ทำให้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่  และจะนำข้อเสนอต่างๆ เข้าหารือกับคณะทำงานของพรรค เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา อะไรที่เป็นงานของกรุงเทพมหานครก็จะมีการประสานงาน แต่เรื่องใดที่ต้องเป็นนโยบายระดับชาติก็จะมีการเสนอแนวทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที และผลักดันเป็นนโยบายหากได้รับการเลือกตั้งเข้าไปทำงาน

"สุรนันทน์" ลุยเปิดศูนย์ประสานงาน พระโขนง-บางนา ลุยรับฟังปัญหาชุมชน