"มาดามเดียร์"ยกเวทีสภาเป็นที่พึ่ง-ทางออกปมแก้กม.เลือกตั้งส.ส.

"มาดามเดียร์"ยกเวทีสภาเป็นที่พึ่ง-ทางออกปมแก้กม.เลือกตั้งส.ส.

"มาดามเดียร์"ยกเวทีสภาเป็นที่พึ่ง-ทางออกปมแก้กม.เลือกตั้งส.ส. ตามครรลองประชาธิปไตย "ส.ส." ได้ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติ ย้ำระบบเลือกตั้ง บัตร 2 ใบ ต้องหารด้วย 100

น.ส.วทันยา บุนนาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากการประชุมร่วมรัฐสภาล่ม โดยมีเนื้อหาระบุว่า สภาเพื่อประชาชน ไม่สบายใจ การแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญกรณีจากบัตรเลือกตั้ง 1 ใบมาเป็นบัตร 2 ใบแยกระหว่างการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตจำนวน 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

โดยความเห็นส่วนตัว เมื่อสภามีการกำหนดสัดส่วนจำนวน ส.ส. ตามมติดังกล่าว การคำนวณสัดส่วน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อก็ควรหารด้วยสัดส่วนจำนวน 100 คน ไม่ใช่จำนวน 500 เพราะจะเท่ากับเป็นการนับซ้ำกับจำนวน ส.ส. เขตอีก อาจพูดได้ว่า ตนเป็นหนึ่งคนที่สนับสนุนการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อด้วยการหารแบบ 100 เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แต่เมื่อสภามีมติกลับการคำนวณ ส.ส. จากหารด้วย 100 มาเป็น 500 และท้ายที่สุดต้องการกลับไปสูตรหาร 100 อีกครั้ง สิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาก็คือ การเผชิญหน้ากับปัญหา และแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

ไม่ว่าหนทางดังกล่าวจะชอบใจ หรือไม่ชอบใจ ง่ายหรือยาก ก็ต้องแยกแยะหลักการทำหน้าที่ด้วยการใช้เหตุและผล เมื่อสภาคือสถานที่ที่ให้ ส.ส. ถกแถลง อภิปรายทั้งผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่าง เพื่อให้ ส.ส. นำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงคะแนนบนประโยชน์ของประชาชน โดยมีมติที่ประชุมเป็นข้อยุติการโต้แย้ง 

ดังนั้น ไม่ว่าจะกับผู้ที่เห็นด้วยกับวิธีหาร 500 หรือ 100 ก็ควรใช้รัฐสภาเป็นที่พึ่งและทางออกตามครรลองของกระบวนการประชาธิปไตย ให้ ส.ส. ทุกคนได้ทำหน้าที่ตัวแทนปวงชนอย่างสมเกียรติ เช่นนั้น สภา อันเป็นเสาหลักของฝ่ายนิติบัญญัติ จึงจะสามารถเป็นที่พึ่งพา และสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง