"ชวน" ดับฝัน "หมอระวี" ค้านเลื่อน ร่างกม.ลูก แทรกคิวพิจารณา

"ชวน" ดับฝัน "หมอระวี" ค้านเลื่อน ร่างกม.ลูก แทรกคิวพิจารณา

"หมอระวี" ขอ "ชวน" เลื่อนวาระ ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. แทรกคิวพิจารณา แต่ถูกค้าน หวั่นมีปัญหา พร้อมเดินหน้าตามวาระพิจารณา

        ในการประชุมรัฐสภา ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่การประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ... ในวาระสองต่อเนื่องในมาตรา 8 โดยต้องใช้เวลารอองค์ประชุมพอสมควร กว่าจะได้ลงมติซึ่งผลการลงมติที่ประชุมเห็นชอบกับการแก้ไข

 

        ทั้งนี้ก่อนการเข้าสู่มาตราต่อไป นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เสนอต่อนายชวน ให้ขอเลื่อนวาระการประชุม โดยขอให้นำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... ตามข้อบังคับ และขอให้หยุดการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ชั่วคราว โดยไม่ทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวตกไป

        ทั้งนี้นายชวน กล่าวตอบว่า ขอให้ดำเนินไปตามวาระ ไม่มีอะไรแทรก เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาตามมาและขอให้เป็นไปตามวาระพิจารณา  และขอให้ เลขาธิการสภาฯ เข้าสู่การพิจารณามาตรา 9 ต่อไป

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาเนื้อหาของร่างกฎหมายดังกล่าว เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 10.40 น. และที่ประชุมเสียงข้างมาก 442 เสียง เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ต่อ 6 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง