"ชวน" รับ"เกมสภาล่ม" ล้มโหวตสูตรปาร์ตี้ลิสต์ ยันยึดกรอบ180วันแล้วเสร็จ

"ชวน" รับ"เกมสภาล่ม" ล้มโหวตสูตรปาร์ตี้ลิสต์  ยันยึดกรอบ180วันแล้วเสร็จ

"ชวน" รับเกมสภาล่มล้มโหวตกฎหมายลูก-สูตรปาร์ตี้ลิสต์ ชี้เป็นดุลพินิจสมาชิก ยืนยันสภายึดบทบัญญัติกฎหมาย ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน180วัน

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาองค์ประชุมล่ม ที่อาจมีส.ส.ไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภาในวันที่ 10 ส.ค. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญยัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ... ว่า อย่างที่ทราบกันว่า ตอนนี้มีบางฝ่ายแสดงเจตนาเพื่อไม่ให้ครบองค์ประชุม กรณีนี้เป็นเรื่องของสมาชิก ทั้งนี้ตนได้หารือกับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ยืนยันว่า ในส่วนของสภาฯก็ต้องทำหน้าที่ และต้องมีการประชุมให้ถึงที่สุด หมายความว่า จะผ่านหรือไม่ก็ตาม เราต้องทำให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดว่า กฎหมายต้องเสร็จภายใน 180 วัน ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่ต้องพยายามใช้เวลาที่มีอยู่ทำให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

 

เมื่อถามว่า การที่ส.ส.ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่า จะไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภา จะกระทบจริยธรรมการทำหน้าที่หรือไม่ เพราะเป็นการขาดลาโดยไม่จำเป็น นายชวน กล่าวว่า เรื่องการขาดประชุมก็มีการพูดถึงว่า วันดังกล่าวเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในวันประชุมวิป 3 ฝ่าย นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ได้พูดเรื่องนี้จริง ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นว่าไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมาเปลี่ยนวันประชุม

ตอนเสนอมีการเปลี่ยนวันประชุมร่วมรัฐสภาจากวันที่ 10 ส.ค. เป็นวันที่ 11 ส.ค. แต่ที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายไม่เห็นด้วย จึงให้วันที่ 11  ส.ค.เป็นวันประชุมสภาฯตามปกติ เนื่องจากมีวาระกระทู้ถามและการแปรญัตติต่างๆ ที่ค้างอยู่

พี่น้องกำนันผู้ใหญ่ขอให้ทราบว่า ถ้าวันของท่าน ถ้าไม่มีส.ส.ในจังหวัดไปร่วมงาน ก็ขอให้รับทราบว่า เขาต้องเข้าร่วมประชุมรัฐสภา ผมขอถือโอกาสชี้แจงแทนส.ส.ที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้” นายชวน กล่าว