"ประวิตร" ลงใต้ ติดตามแก้ปัญหา น้ำท่วม-น้ำแล้ง ย้ำต้องจัดการเป็นระบบ

"ประวิตร" ลงใต้ ติดตามแก้ปัญหา น้ำท่วม-น้ำแล้ง ย้ำต้องจัดการเป็นระบบ

"ประวิตร" ลงใต้ ติดตามสถานการณ์น้ำ รับมือฤดูฝน ที่ ตรัง-พัทลุง ระบุ ต้องให้ความสำคัญบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ไม่ให้เกิดท่วม-แล้ง สั่ง กรมชลฯ เร่งรัดโครงการระบายน้ำ แม่น้ำตรัง ให้เสร็จก.ย.นี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ภาคใต้ จ.ตรัง และ จ.พัทลุง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและความพร้อมรับมือฤดูฝนภาคใต้ที่กำลังมา รวมทั้งปัญหาพื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่ โดยพล.อ.ประวิตร ได้ฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำภาคใต้ในภาพรวม  จ.ตรัง มีลำน้ำย่อย 5 สาย มีปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 4 จุดสำคัญ คือ พื้นที่วัดท่าจีน อ.เมือง พื้นที่ตลาดนาโยง อ.นาโยง พื้นที่อนุสาวรีย์ฯ อ.เมือง และ พื้นที่ตลาดย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จากปัญหาแม่น้ำตรัง รับปริมาณน้ำสูงจากฝนตกในพื้นที่ รวมทั้งจากเทือกเขาบรรทัด และ อ.ทุ่งสงโดยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำตรัง 

พล.อ.ประวิตร แสดงความขอบคุณ และเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการทำงาน พร้อมทั้งย้ำว่า แม่น้ำตรัง มีความสำคัญกับการระบายน้ำและการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้  จึงต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เน้นการป้องกันเชิงรุก 

พร้อมทั้งสั่งการให้กรมชลประทาน เร่งรัดก่อสร้างโครงการระบายน้ำแม่น้ำตรังให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.65 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝนที่จะมาถึง และให้เร่งเตรียมความพร้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง รวมถึงช่องลัด และคันกั้นน้ำ เพื่อให้สามารถสร้างได้ในปี 67 โดยให้ สทนช.ยกระดับเป็นโครงการสำคัญ เพื่อให้สามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ครอบคลุม 7 ตำบลใน 4 อำเภอ

"ประวิตร" ลงใต้ ติดตามแก้ปัญหา น้ำท่วม-น้ำแล้ง ย้ำต้องจัดการเป็นระบบ

"ประวิตร" ลงใต้ ติดตามแก้ปัญหา น้ำท่วม-น้ำแล้ง ย้ำต้องจัดการเป็นระบบ

ขณะเดียวกัน ให้เร่งรัดศึกษาผังน้ำและจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อให้มีแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันทั้งภาวะปกติและวิกฤต โดยให้หน่วยเกี่ยวข้องพร้อมทั้ง องค์กรปกครองท้องถิ่น และ กรมป้องกันและบรรเทาธารณภัย สำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม รายงานคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อแก้ปัญหาเป็นพื้นที่และภาพรวม พร้อมทั้งกำชับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งพัฒนาน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้งโดยทั่วกัน

ต่อจากนั้น ได้เดินทางลงพื้นที่ อ.ห้วยยอด ตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำ คลองท่างิ้ว เพื่อเร่งนำไปผลิตน้ำประปาอีกแห่งในพื้นที่ อบต.หนองปรือ และเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง พร้อมกับพบปะประชาชนในพื้นที่ สอบถามทุกข์ สุข และความต้องการ ของพี่น้องประชาชน  และในบ่ายวันเดียวกัน จะเดินทางลงพื้นที่จ.พัทลุง ต่อไป