นักศึกษา มธ.นัดชุมนุม 10 ส.ค.แสดงออกเชิงสันติวิธี ไม่โอนอ่อนความอยุติธรรม

นักศึกษา มธ.นัดชุมนุม 10 ส.ค.แสดงออกเชิงสันติวิธี ไม่โอนอ่อนความอยุติธรรม

นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ นัดชุมนุมใหญ่ 10 ส.ค. ที่ลานพญานาค มธ.ศูนย์รังสิต ลั่นทำตามกฎหมาย แสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติวิธี คงไว้ซึ่งหลักการเสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ ไม่โอนอ่อนต่อ-ยอมจำนนต่อความอยุติธรรม

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2565 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ นายศรัณย์ สัชชานนท์ ตัวแทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม แถลงถึงการจัดการชุมนุมในวันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 17.00 น. ที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ดำรงจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยตลอดมา เป็นการย้ำเตือนต่อประชาคมธรรมศาสตร์และประชาชนว่า เราจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ร่วมต่อสู้เพื่อดำรงไว้ ซึ่งหลักการแห่งเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ โดยไม่มีการโอนอ่อนและยอมจำนนต่อความอยุติธรรม

นักศึกษา มธ.นัดชุมนุม 10 ส.ค.แสดงออกเชิงสันติวิธี ไม่โอนอ่อนความอยุติธรรม

นายศรัณย์ กล่าวว่า ในวันที่ 10 ส.ค. 2565 จะเปิดโอกาสและนักศึกษาและองค์กรภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติวิธีภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย แม้ว่าการแสดงออกครั้งนี้จะถูกขัดขวางในทุกๆ กระบวนการของมหาวิทยาลัย แต่เรายืนหยัดที่จะต่อต้านการกระทำอันขลาดเขลา และหวาดกลัวต่ออำนาจอยุติธรรมของผู้มีอำนาจในมหาวิทยาลัย ยืนยันจะจัดงานอย่างภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของประชาชน ผู้จัดได้คำนึงถึงเงื่อนไขในข้อกฎหมายและพยายามที่จัดกิจกรรมให้เป็นไปโดยชอบด้วยข้อกำหนด กฎหมาย และรัฐธรรมนูญ เราขอให้คำมั่นอย่างซื่อตรงว่าการกระทำทั้งปวงจะเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เมื่อถามว่า วัตถุประสงค์และกิจกรรมในการจัดงาน นายศรัณย์ กล่าวว่าเราจะเน้นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านประชาธิปไตย ส่วนข้อเรียกร้องทางการเมืองและแกนนำที่เคยร่วมกิจกรรมทางการเมืองนั้น ขอให้ติดตามภายในงาน

เมื่อถามว่า เหตุผลที่เลือกจัดงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายศรัณย์ กล่าวว่า เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดกว้าง อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ขัดต่อมาตรการควบคุมโรค

เมื่อถามว่า ขณะนี้มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมหรือไม่ นายศรัณย์ กล่าวว่า พื้นที่ในประเทศยกระดับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังปกติแล้ว หากการจัดกิจกรรมรวมตัวกันไม่ถึง 2,000 คน ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชจังหวัด แต่หากเกินจากจำนวนดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการควบคุมโรค ผู้จัดได้ประสานคณะกรรมการควบคุมโรค จ.ปทุมธานี แล้ว โดยสามารถนำ พ.ร.บ.การชุมนุมฯ มาปรับใช้โดยอนุโลมด้วย 

“ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ไม่ว่าข้อตกลงใดๆ หรือมติที่มหาวิทยาลัยจะประกาศออกมาจะไม่มีผลที่จะทำให้ผู้จัดยกเลิกจัดงาน ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกิจกรรมในวันที่ 10 ส.ค. จะจัดที่ลานพญานาคเหมือนเดิม” นายศรัณย์ กล่าว