"คำนูณ" เชื่อ 10สิงหา ปิดประตูตาย สูตรหาร500

"คำนูณ" เชื่อ 10สิงหา ปิดประตูตาย สูตรหาร500

"คำนูณ" ชี้สถานการณ์ 10สิงหา ปิดประตูตาย สูตรหาร500 หลัง"ฝ่ายค้าน" ประกาศไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม-ส.ส.ร่วมงานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

          นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.  โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ถึงการประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 10 สิงหาคม โดยเชื่อว่าในทางทฤษฎีสามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... สามารถพิจารณาได้แล้วเสร็จภายในวันเดียว แต่ความจริงเป็นไปได้ยากแทบและอาจจะเป็นไปไม่ได้  เนื่องจากการเมืองไทยในระบบรับสภาเดินมาถึงจุดที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทยฐานะผู้นำฝ่ายค้านแถลงเปิดเผยว่าจะไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม เพราะเป็นการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหนึ่ง ในกรณีที่การประชุมนั้นออกกฎหมายไ่ถูกต้อง

 

          "โอกาสครบองค์ประชุมให้ตลอดรอดฝั่งในวันที่ 10 สิงหาคมจึงแทบเป็นไปไม่ได้ ยิ่งมีปัจจัยเสริมที่วันนั้นบังเอิญตรงกับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งมีภารกิจที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าต้องร่วมงานในพื้นที่ จึงแทบปิดประตู ไปเลยว่าร่างกฎหมายเลือกตั้งสูตรหาร 500 จะพิจารณาแล้วเสร็จจนผ่านวาระ 3”นายคำนูณ ระบุ 

 

           นายคำนูณ กล่าวด้วยว่าสำหรับการกลับคืนสู่สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยจำนวน 100 คน มีช่องทางปกติ 3 ช่องทาง คือ 1. ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ที่ค้างการพิจารณาไม่ผ่านวาระสาม 2. หากร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ผ่านวาระ 3 แต่กกต.ให้ความเห็นกลับมาว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติแล้วสมาชิกรัฐสภาลงมติแก้ไขกลับเป็นหาร 100 ตามความเห็นกกต. และ 3.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ 

 

           “ทั้ง 3 ช่องทางปกตินั้นไม่เร็วและแน่นอนเบ็ดเสร็จเหมือนช่องทางพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการชั่งน้ำหนักของสมาชิกรัฐสภาว่าผลของการเลือกช่องทางพิเศษนั้นคุ้มค่าแล้วกับความเสื่อมศรัทธาต่อระบบของพี่น้องประชาชนที่ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าการเข้าร่วมประชุมเป็นการทำหน้าที่พื้นฐานของสมาชิกรัฐสภาทุกคน”นายคำนูณ ระบุ