"ปชป." แทงกั๊ก ปม "ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส." บอกหนุนทุกทางตามรัฐธรรมนูญ

"ปชป." แทงกั๊ก ปม "ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส." บอกหนุนทุกทางตามรัฐธรรมนูญ

"ชินวรณ์" รับประชุมรัฐสภา 10 สิงหาคม อาจมีปัญหาประชุมล่มอีก เหตุ "เพื่อไทย" ต้องการยื้อร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พร้อมแสดงจุดยืน "ปชป." หนุนทุกทางตามที่ รธน.กำหนด

        นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล)  กล่าวถึงการนัดประชุมร่วมรัฐสภา ตามมติของวิป 3 ฝ่าย ว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จ คือ พระราชบัญญัติ (​พ.ร.บ.) กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ที่เหลืออีกเพียง 4 มาตราเท่านั้น  ต่อด้วยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ในวาระที่ 2 - 3 ต่อในมาตราที่กรรมาธิการฯ ได้แก้ไขปรับปรุงและเสนอกลับมาให้รัฐสภาพิจารณา

 

 

 

         นายชินวรณ์ กล่าวโดยคาดว่าการพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลืออกตั้งส.ส. จะเป็นไปตามกระบวนการที่มี 3 ทาง คือ 1.หากที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบในวาระ 2 และ 3  ส่งให้คณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.) ได้ให้ความเห็นว่าขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะในการที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญได้หรือไม่

 

          2.หากว่าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบในวาระสาม ถือว่าร่างกฎหมายลูกตกไป  หากจะพิจารณาใหม่ต้องเริ่มต้นตามกระบวนการใหม่

 

            และ3.หากที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ต้องนำร่างที่เสนอในวาระที่ 1 คือ สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่ใช้จำนวน 100 คนหาค่าเฉลี่ย ให้สภาให้ความเห็นชอบ 

        นายชินวรณ์ กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยยอมรับว่าจะใช้กลไกของรัฐธรรมนูญยื้อการพิจารณาร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ให้เกินกรอบเวลา 180 วัน ว่า กรณีที่ ที่จะไม่ให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณากฎหมาย อาจจะมีปัญหาในเชิงปฏิบัติได้ จึงมีทางเดียวคือ ถ้าทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวพิจารณาไม่ทัน 180 วัน จะถือว่าต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ มีจุดยืนให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการ เนื่องจากเป็นพรรคที่เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ถ้ารัฐสภามีความเป็นอย่างไร ก็ต้องดำเนินการไปตามรัฐธรรมนูญ

        "ถ้าเขามีทิศทางให้เสร็จไม่ทัน 180 วัน รัฐสภาก็อาจจะล่มอีกได้ถือเป็นเรื่องปกติ และเป็นกลไกที่สามารถทำได้ จึงอยากทำความเข้าใจว่าเวลาพิจารณากฎหมาย อยากให้เป็นไปตามข้อบังคับ และรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ผมไม่อยากให้ประชาชนวิจารณ์ว่ารัฐสภามุ่งแต่เรื่องหาร 100 หรือ 500 ทั้งที่ประชาชนมีปัญหาเรื่องปากท้อง ผมยืนยันในฐานะส.ส.เขตคนหนึ่ง ให้ความสำคัญกับปากท้องของประชาชนเป็นหลัก แต่เรื่องรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่อง 1 ใน 100 ที่รัฐสภาต้องแก้ไขให้เกิดดุลยภาพ” นายชิณวรณ์ กล่าว

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์