"พปชร.-พท.-ศท." จับมือ เล่นเกมองค์ประชุม "ส.ว." โวยแบบนี้ให้ยุบสภา

"พปชร.-พท.-ศท." จับมือ เล่นเกมองค์ประชุม "ส.ว." โวยแบบนี้ให้ยุบสภา

3พรรค ส่อเล่นเกมองค์ประชุม หวังยื้อ พิจารณาร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. "ชวน" บอก ยังไม่ได้กำหนด 9-10สิงหา นัดประชุมรัฐสภาต่อหรือไม่ ด้าน "ส.ว."โวยแบบนี้ให้ยุบสภา

         ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมร่วมรัฐสภา  วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ... ที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ เมื่อเวลา 16.00 น. ยังพิจารณาเนื้อหาที่มีเพียง 12 มาตราไม่แล้วเสร็จ ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกต จากสมาชิกรัฐสภาเป็นการเตะถ่วง เนื่องจากเสียเวลารอองค์ประชุมให้ครบจำนวน คือ เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก ที่มี 727 คน คือ 364 คน ก่อนลงมติเป็นเวลานาน

 

         ทั้งนี้ในช่ววงหนึ่งของการรอองค์ประชุมให้ครบก่อนลงมติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว. ฐานะประธานกมธ.ฯ หารือด้วยว่าขอให้สมาชิกร่วมพิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง และผ่านกฎหมายดังกล่าวให้ได้ ตนกังวลเห็นบรรยากาศลงมติใช้เวลานาน เพื่อรอองค์ประชุม ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีประเด็นทางการเมืองอย่างไร ขอใหช่วยขับเคลื่อนกฏหมายปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อประชาชน เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง   

 

 

         ขณะเดียวกันมีข้อเสนอจากนายสมชาย แสวงการ ส.ว. หารือต่อที่ประชุมระหว่างรอการลงคะแนน ว่า เมื่อตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว พบว่ามีปัญหาตอนลงคะแนน ขอให้ ใช้การลงมติด้วยการขานชื่อ แต่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมไม่เห็นด้วย เพราะจะใช้เวลามาก เกินความจำเป็นกว่าาจะจบเรื่อง ดังนั้นขออดทนรอคอย

 

"พปชร.-พท.-ศท." จับมือ เล่นเกมองค์ประชุม "ส.ว." โวยแบบนี้ให้ยุบสภา

         ส่วนนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ส.ว. หารือต่อที่ประชุมด้วยว่า “ใครที่ไม่มาลงคะแนน ครั้งหน้าแก้กฎหมายให้ตัดเงินเดือน หรือไม่ลงคะแนน 3 ครั้งพ้นสมาชิกภาพไป จะได้จบๆ เรื่องไป” 

 

         ทั้งนี้นายชวน กล่าวว่า  เรื่องเงินเดือนไม่กระทบคนไม่รับผิดชอบไม่มีผลอะไร เรื่องนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบของแต่ละคน และขอให้อดทน พร้อมกับขานจำนวนของส.ส.ที่ยังรอให้ครบองค์ประชุมให้สมาชิกได้รับทราบ

 

         อย่างไรก็ดี นายเฉลิมชัย ได้เสนอต่อนายชวน ด้วยว่า "มีสมาชิกฝากบอกให้นายชวน ยุบสภา" ทำให้นายชวน กล่าวติดตลกว่า "สภาหมื่นล้าน จะยุบได้อย่างไร" ซึ่งนายเฉลิมชัย กล่าวตอบว่า "ฝากให้ประธานรัฐสภาบอกนายกฯ" ซึ่งนายชวน กล่าวหยอกว่า "เรามีอำนาจสร้างสภา แต่ไม่มีอำนาจยุบสภา อย่างไรก็ดีเป็นปรากฎการณ์ธรรมดาของระบอบประชาธิปไตย"

 

         ขณะที่นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล หารือว่า ระหว่างที่รอขอให้เชิญผู้นำเหล่าทัพมาเข้าประชุมด้วย ทำให้นายชวน กล่าวตอบว่า "ขอให้ไปเชิญมาเอง" ทำให้สมาชิกรัฐสภาที่นั่งในห้องประชุมหัวเราะด้วยความครื้นเครง

 

 

         ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับการนัดประชุมรัฐสภาต่อเนื่องนั้น ชวน กล่าวว่าวันที่ 9 -10 สิงหาคม นั้นยังไม่มีข้อยุติว่าจะมีการประชุมรัฐสภาหรือไม่ เนื่องจากวันดังกล่าววุฒิสภาสภามีประชุม ทั้งนี้ในวันที่ 4 สิงหาคม จะหารือวิป 3 ฝ่ายอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหา

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีปัญหาองค์ประชุมที่เกิดขึ้น ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเล่นเกมที่สร้างปัญหาให้กับการประชุม ด้วยการไม่ลงชื่อร่วมเป็นองค์ประชุมทั้งที่อยู่ร่วมการประชุมในห้องประชุม เพื่อเตะถ่วงเวลาที่จะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.  (ฉบับที่..) พ.ศ... 

 

         ทั้งนี้มีรายข่าวแจ้งว่า กลุ่มส.ส.ที่เล่นเกมองค์ประชุมนั้น ประกอบด้วย ส.ส.พรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐ เป็นส่วนใหญ่ เพราะไม่ต้องการให้สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยจำนวน 500 คนหาค่าเฉลี่ย นั้นผ่านวาระสาม ได้ทันในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งจะครบเส้นตาย 180 วัน ร่างกฎหมายที่กรรมาธิการฯ พิจารณาต้องตกไป และจะทำให้ ฟื้นสูตรคำนวณ ด้วยจำนวน 100 คนหาค่าเฉลี่ย โดยปริยาย 

 

            

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกมองค์ประชุมนั้น ถูกใช้มาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.... ที่ใช้เวลานับ 10 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ โดยระหว่างนั้นพบว่าต้องใช้เวลารอองค์ประชุมเป็นเวลานานเช่นกัน ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบองค์ประชุม ของวันที่ 2 สิงหาคม พบว่า ส.ส.ที่ไม่แสดงตนส่วนใหญ่ เป็นของพรรคเพื่อไทย, พรรคพลังประชารัฐ และพบว่ามีส.ส.ที่ไม่แสดงตนแบบยกพรรค ได้แก่ พรรคเศรษฐกิจไทย 

 

 

"พปชร.-พท.-ศท." จับมือ เล่นเกมองค์ประชุม "ส.ว." โวยแบบนี้ให้ยุบสภา