ผบ.ทอ.ขอบคุณ กมธ.งบฯ ผ่าน F-35A ย้ำ ทำเกิดประโยชน์สูงสุด

ผบ.ทอ.ขอบคุณ กมธ.งบฯ ผ่าน F-35A ย้ำ ทำเกิดประโยชน์สูงสุด

ผบ.ทอ.ขอบคุณ กมธ.งบฯ ผ่าน F-35 A วงเงิน 369 ล้านบาท ย้ำ กองทัพอากาศ จะนำงบประมาณที่ได้รับทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไร้คอร์รัปชั่น

3 สิงหาคม  2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังคณะกรรมาธิการงบประมาณ 2566 ได้พิจารณาคำอุทรณ์ โครงการจัดซื้อ F-35 A ของ กองทัพอากาศ และได้มติให้ผ่านโครงการด้วยคะแนน 45 ต่อ 22 เสียง  โดยมีข้อจำกัดประกอบด้วยปรับลดเงินงบประมาณจาก 738 ล้านบาท เหลือ 369 ล้านบาท โดยห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและถ้าสภาคองเกรสไม่อนุมัติขายให้กองทัพอากาศไทยให้ทำการคืนงบประมาณ

ล่าสุด พล...นภาเดช  ธูปะเตมีย์  ผบ.ทอ.  ได้ระบุว่า  ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการงบประมาณ 2566 ที่ผ่านโครงการจัดซื้อ F-35 A ของ กองทัพอากาศและเห็นด้วยกับความสำคัญของกองทัพอากาศ ในภารกิจป้องกันประเทศ

ขอยืนยันว่างบประมาณที่ได้รับจะดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะทำอย่างเต็มความสามารถ ให้มีความโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น