"กมธ.กัญชา" วอนสังคม ป้องเยาวชน ให้ห่างจากการเข้าถึงกัญชาโดยง่าย

"กมธ.กัญชา" วอนสังคม ป้องเยาวชน ให้ห่างจากการเข้าถึงกัญชาโดยง่าย

กมธ.กัญชา กัญชง เร่งพิจารณาเนื้อหาให้เสร็จภายในสิงหาคมนี้ พร้อมวอนสื่อ-สังคม ช่วยดูแลเยาวชน ให้ห่างจากการเข้าถึงกัญชาโดยง่าย

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่า  กมธ. ได้ประชุมเป็นครั้งที่ 9 มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... เรียงตามลำดับมาตรา และแยกการพิจารณากัญชา ออกจากกัญชง โดยใช้สารมึนเมา หรือ ทีเอชซี  เป็นตัวแยก เนื่องจากกัญชามีสารมึนเมา   สูงกว่ากัญชง การที่ชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์หรือประชาชนทั่วไป จะนำกัญชงมาปลูกจึงจะได้รับการผ่อนปรนมากกว่ากัญชา  ทั้งนี้กมธ.ต้องการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้
 

"กมธ.จะนำข้อห่วงใยของทุกภาคส่วนมาบรรจุไว้ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว เพื่อให้สะดวกในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งตามหลักการแล้วกัญชาใช้สูบได้และมีควันเหมือนบุหรี่ แต่ออกฤทธิ์ให้เกิดความมึนเมาคล้ายสุราและใบกระท่อม ในขณะเดียวกันได้ใช้เป็นยาสมุนไพร รักษาประชาชนตามบ้านเรือนด้วย ซึ่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้บูรณาการ บุหรี่ กัญชา สุรา และใบกระท่อม เข้าด้วยกัน ทำให้ยากลำบากต่อการบังคับใช้ จึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันควบคุมดูแลไม่ให้เยาวชนเข้าถึงกัญชาได้โดยสะดวก และในทางที่ผิด รวมทั้งไม่มีการโฆษณาเกี่ยวกับสรรพคุณของช่อดอกกัญชาเกินความเป็นจริง เพราะจะได้รับโทษทางกฎหมายด้วย" นายปานเทพ กล่าว