"ยุทธพงศ์" ปูด "ลุงในป่า" ล็อบบี้ กมธ.งบฯ คืนงบซื้อบินรบF-35A

"ยุทธพงศ์" ปูด "ลุงในป่า" ล็อบบี้ กมธ.งบฯ คืนงบซื้อบินรบF-35A

"ยุทธพงศ์" ยืนยัน อนุกมธ.ครุภัณฑ์ มีเหตุผล หั่นงบ "ทอ." ซื้อบินรบF-35A เหตุไร้ความจำเป็น-รอคองเกรสสหรัฐอนุมัติ จี้ "นายกฯ" ถอนเรื่อง ปูด "ลุงในป่า" ล็อบบี้ให้กมธ.งบฯฝั่งรัฐบาลคืนงบให้ "ทอ."

           นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2566 สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า วันที่ 2 สิงหาคม เวลาา 09.30 น. กองทัพอากาศ จะยื่นอุทธรณ์งบประมาณการจัดซื้อเครื่องบินรบ F-35 A มูลค่า 758 ล้านบาท ต่อที่ประชุมกมธ.ฯ หลังจากที่อนุกมธ.ครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ที่มีนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานอนุกมธ. ปรับลดงบประมาณที่เสนอขอในโครงการดังกล่าวทั้งหมด อย่างไรก็ดีในการพิจารณารายการของบประมาณของกองทัพอากาศดังกล่าว อนุกมธ.ฯ จำนวน 10 คน ที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลด เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 นั้นไม่มีความจำเป็น และจากรายละเอียดพบว่ากองทัพอากาศอาสามารถเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ในปีงบประมาณ 2567 ได้

 

 

           นายยุทธพงศ์ กล่าวด้วยว่า เหตุผลที่อนุกมธ. ปรับลดที่สำคัญ คือ ขณะนี้ประเทศไทยเป็นหนี้มหาศาล และต้องกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องบินรบ ขณะที่ประชาชนยังเจอวิกฤตเศรษฐกิจและโคววิดระบาดที่ไม่มียาดีๆ ไว้รักษาจึงไม่เหมาะสม นอกจากนั้นโครงการท่ีเสนอของบประมาณมีราคาสูง คือ ลำละ 2,900 ล้านบาท และไม่เหมาะสมเพราะเป็นเครื่องบินเปล่าไม่มีอาวุธ ส่วนขั้นตอนการจัดซื้อที่ต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสของสหรัฐ พบว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 20 เดือน ดังนั้นควรรอให้ทราบชัดเจนว่าสภาคองเกรสอนุมัติ ก่อนจึงเสนอของบประมาณ ซึ่งของบในปี2567 ยังไม่สาย

 

           “ที่ผ่านมา กองทัพอากาศ ไม่มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบ โดยพบว่ามี 5 รายการที่เสนอของบประมาณผูกพัน ตั้งแต่ปี 2564 มูลค่า 1,283 ล้านบาท ไม่พบการเบิกจ่าย ถือเป็นงบค้างท่อ ดังนั้นรัฐบาลาควรนำงบประมาณส่วนนี้ไปช่วยเหลือประชาชน และถอนการจัดซื้อเครื่องบินรบ F-35Aออกไปจากพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 66” นายยุทธพงศ์ กล่าวา

           นายยุทธพงศ์ กล่าวด้วยว่าตนทราบว่าขณะนี้มีการล็อบบี้กมธ.งบประมาณ ในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล โดยมีลุงที่อาศัยในป่าเป็นผู้ดำเนินการ ให้ยกมือสวนมติของอนุกมธ.ครุภัณฑ์ฯ เพื่อให้ กองทัพอากาศได้รับงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบินรบ F-35A