"นายกฯ" สั่งเหล่าทัพเกาะติด "โควิด- 19-ฝีดาษลิง" ย้ำคุมเข้มแนวชายแดน

"นายกฯ" สั่งเหล่าทัพเกาะติด "โควิด- 19-ฝีดาษลิง" ย้ำคุมเข้มแนวชายแดน

"นายกฯ" สั่งเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19-ฝีดาษลิง พร้อมคุมเข้มตามแนวชายแดน ควบคู่การบังคับใช้กฎหมาย

27 ก.ค. ที่กระทรวงกลาโหม พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมที่มี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์มอบนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง 

โดยให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงความต่อเนื่องสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมทั้งปรับรูปแบบการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยยังคงเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน อาทิ การลักลอบค้ายาเสพติด อาวุธสงคราม และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ ตลอดจนปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 จากประเทศเพื่อนบ้านได้อีกช่องทางหนึ่ง

พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลและครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันตนเอง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด ตลอดจนเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้แก่กำลังพลและครอบครัวให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นให้ได้มากที่สุด ตามแนวทางระยะหลังการระบาดของโควิด 19 ต่อไป และตามที่มีการประกาศจากองค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ การระบาดของโรคฝีดาษลิงในหลายประเทศครั้งนี้ ถือเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” หรือ PHEIC ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดของ WHO จึงขอให้ดำรงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระดาษของโรค โดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนเช่นเดียวกัน