สมบัติ 133 ล้าน “เสธ.ไก่อู” นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 3 ปี “เมีย” ธุรกิจ 3 แห่ง

สมบัติ 133 ล้าน “เสธ.ไก่อู” นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 3 ปี “เมีย” ธุรกิจ 3 แห่ง

เปิดทรัพย์สิน 133 ล้านบาท! “เสธ.ไก่อู” พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 3 ปี นาฬิกา 4 เรือน 2.4 ล้านบาท “ภริยา” ต่างหู 31 รายการ 30.9 ล้านบาท ถือหุ้น 3 บริษัท ทำธุรกิจขายน้ำแร่-ค้าเครื่องเสียง-ส่งออกอาหาร

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด หรือ “เสธ.ไก่อู” กรณีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ครบ 3 ปี เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2565

พล.ท.สรรเสริญ แจ้งมีทรัพย์สิน 29,250,877 บาท ได้แก่ เงินลงทุน 10,965,628 บาท ที่ดิน 5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 ล้านบาท ยานพาหนะ 5,110,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 3,310,000 บาท มีหนี้สิน 6,198,402 บาท

มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 5,003,249 บาท เป็นเงินเดือน 1,743,249 บาท ขายรถยนต์ 3,260,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1,478,478 บาท

ส่วนนางณิชุบล แก้วกำเนิด คู่สมรส มีทรัพย์สิน 104,509,334 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,704,381 บาท เงินลงทุน 26,489,953 บาท (ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ที่ดิน 6 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,520,000 บาท ยานพาหนะ 8.8 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 63,915,000 บาท มีหนี้สิน 6,198,402 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,286,938 บาท เป็นค่าจ้าง (รับงาน Part-Time) 1.1 แสนบาท ขายเครื่องประดับ 3.4 ล้านบาท เงินปันผลจากการถือหุ้น 104,760 บาท เงินปันผลจากหุ้นกู้สามัญ 242,107 บาท ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ 430,071 บาท รายจ่ายรวม 660,868 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 133,760,211 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 12,396,804 บาท

สมบัติ 133 ล้าน “เสธ.ไก่อู” นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 3 ปี “เมีย” ธุรกิจ 3 แห่ง

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ พล.ท.สรรเสริญ แจ้งถือครองนาฬิกาข้อมือ 4 รายการ มูลค่ารวม 2,460,000 บาท กำไลเพชร/แหวนเพชร 3 รายการ มูลค่า 8.5 แสนบาท ส่วนนางณิชุบล ถือครองแหวนเพชร 16 รายการ มูลค่า 13,915,000 บาท ต่างหู 31 รายการ มูลค่า 30.9 ล้านบาท และนาฬิกา สร้อยข้อมือเพชร สร้อยคอเพชร 24 รายการ มูลค่า 19.1 ล้านบาท

สำหรับ พล.ท.สรรเสริญ ก่อนหน้านี้ปี 2558 เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2559 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก พร้อมกับรักษาราชการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กระทั่งปี 2562 ขึ้นเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนนางณิชุบล ปัจจุบันรับงานแบบ Part-Time ร้านเพชรมณฑิรา รวมถึงเป็นเจ้าของธุรกิจ 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทยเทเนี่ยมเบฟเวอเรจ จำกัด บริษัท แทบออนไลน์ ดิจิทัล จำกัด และบริษัท บีเจ ฟู๊ดกรุ๊ป จำกัด

สมบัติ 133 ล้าน “เสธ.ไก่อู” นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 3 ปี “เมีย” ธุรกิจ 3 แห่ง

สมบัติ 133 ล้าน “เสธ.ไก่อู” นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 3 ปี “เมีย” ธุรกิจ 3 แห่ง

ข้อมูลทางธุรกิจของนางณิชุบล 3 แห่ง ที่เจ้าตัวแจ้งถือครองหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

  • บริษัท ไทยเทเนี่ยมเบฟเวอเรจ จำกัด (ถือหุ้น 1 แสนบาท)

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 95 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด ปรากฏชื่อ นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล นายณัฏฐนันท์ พันธุวงศ์ นายขันเงิน เนื้อนวล เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2564 มีรายได้รวม 1,227 บาท รายจ่ายรวม 1,288,698 บาท ขาดทุนสุทธิ 1,287,470 บาท

  • บริษัท แทบออนไลน์ ดิจิตัล จำกัด (ถือหุ้น 2.5 แสนบาท)

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 315/12 ชั้นที่ 1 หมู่บ้าน พรีเมี่ยมเพลส 10 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ประกอบกิจการค้าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี ปรากฏชื่อ นายณัฏฐนันท์ พันธุวงศ์ เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2564 ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 1,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 1,000 บาท

  • บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด (ถือหุ้น 1 ล้านบาท)

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2562 ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 315/12 ชั้น 3 หมู่บ้าน พรีเมี่ยมเพลส 10 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรสอาหาร ปรากฏชื่อ นายณัฏฐนันท์ พันธุวงศ์ เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2564 มีรายได้รวม 4,070,036 บาท รายจ่ายรวม 5,387,808 บาท ขาดทุนสุทธิ 1,317,772 บาท