“สมคิด”ปลุกมหาวิทยาลัย ปั้นนักศึกษาผู้นำแก้ปัญหาชาติด้วยปัญญา

“สมคิด”ปลุกมหาวิทยาลัย ปั้นนักศึกษาผู้นำแก้ปัญหาชาติด้วยปัญญา

“สมคิด”ปลุกสถาบันการศึกษาสร้างบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย โดยการใช้ปัญญาในทุกมิติ ทั้งสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(7ก.ค.) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในนามพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ส่วนตัว ระบุว่า “ถ้าขาดความสนใจสร้างปัญญา และใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงในบ้านเรา ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน ยิ่งกว่านั้น สถาบันศึกษายังเป็นแหล่งผลิตบุคลากรในหลากหลายสาขา สถาบันศึกษาต้องไม่ใช่เพียงการรับเด็กนักศึกษา และสอนเด็กให้จบออกไปใน 4 ปี เพื่อประกอบอาชีพทำมาหากินเท่านั้น” “สมคิด”ปลุกมหาวิทยาลัย ปั้นนักศึกษาผู้นำแก้ปัญหาชาติด้วยปัญญา

 

แต่จะต้องตระเตรียมสร้างบุคลากรในสาขาที่บ้านเมืองต้องการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้ ที่สำคัญที่สุด ต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับการปลูกฝังจิตสำนึก และแรงบันดาลใจ ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแก้ไข และกอบกู้ในหลากหลายมิติ
 

 สถาบันศึกษาสามารถกระตุ้นส่งเสริม และปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้นำในบทบาทแห่งการขับเคลื่อนได้เลย ตั้งแต่พวกยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และต้องให้จิตวิญญาณนี้แพร่ขยายออกไปให้สังคม สร้างความตื่นตัว และร่วมมือในวงกว้างคู่ขนานไปกับบทบาทภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว นี่คือ บทบาทของธรรมศาสตร์ และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ที่จะต้องก้าวนำการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงปฏิรูปบ้านเมืองในยุคข้างหน้า เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้คนไทย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์