6องค์กรสิทธิสากล จี้ "วุฒิสภา" เร่งทำคลอดร่างกม.ป้องกันซ้อมทรมาณ

6องค์กรสิทธิสากล จี้ "วุฒิสภา" เร่งทำคลอดร่างกม.ป้องกันซ้อมทรมาณ

6 องค์กรสิทธิระหว่างประเทศ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง "ส.ว." เรียกร้อง เร่งทำคลอด ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาน-อุ้มหาย ห่วงเสร็จไม่ทันสมัยประชุมนี้

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนขององค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ 6 กลุ่ม ได้แก่ 6 องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศดังรายนามต่อไปนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ,กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน, ฮิวแมนไรท์วอทช์ , คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล , สหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล และองค์กรต่อต้านการทารุณกรรมโลก   ส่งจดหมายเปิดผนึกเนื่องใน "วันสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมานสากล”  ถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และพล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ส.ว. ฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....เพื่อแสดงความกังวลอย่างจริงจังต่อความล่าช้าอย่างต่อเนื่องในการพิจารณาและรับรองร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทรมาน

            ทั้งนี้จดหมายเปิดผนึกของตัวแทนภาคประชาสังคม ระบุข้อเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการวิสามัญและวุฒิสภาเร่งรัดกระบวนการพิจารณาและผ่านร่าง พ.ร.บ.นี้โดยไม่ชักช้าและประกันว่ากฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ทั้งยังเรียกร้องให้มีการอภิปรายอย่างโปร่งใสและมีการชี้แจงความคืบหน้าของกระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาด้วย 

        เครือข่ายประชาสังคม ระบุความในจดหมายด้วยว่า ปัจจุบันร่างยังอยู่ในชั้นกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภา อีกทั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบขยายเวลาไปอีก 30 วัน ทำให้การพิจารณากฎหมายฉบับนี้ขยายออกไปถึงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากที่กฎหมายฉบับนี้จะไม่แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมครั้งนี้ ที่จะจบลงวันที่ 18 กันยายน 2565".